Specialpedagog till förskolorna i Säffle kommun

Arbetsbeskrivning

I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Vi har en öppen attityd och välkomnar det nya. Vi värnar om varandra och samhällets växtkraft. Vi är kända för vårt goda värdskap och med stolthet säger vi att vi är Säfflebor - så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2026.Beskrivning
Vill du vara med och stödja Säffles yngsta medborgare i deras utveckling och lärande?
Säffle kommun har 11 kommunala förskolor och 5 fristående.

Sammanlagt går det drygt 700 barn i förskolan i Säffle kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen söker nu en specialpedagog till förskolorna i Säffle.

Specialpedagog tillsammans med förskolans verksamhetsutvecklare är viktiga stödfunktioner som kompletterar varandra och driver förskolornas utvecklingsarbete tillsammans med pedagoger, rektorer och utvecklingschef.

Förskolorna i Säffle kommun arbetar medvetet med språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, digitalisering och tillgängliga lekvänliga lärmiljöer såväl inne som ute. Under hösten startar de kommunala förskolorna ett långsiktigt utvecklingsarbete kring specialpedagogik i förskolan via skolverket. Specialpedagog tillsammans med andra stödfunktioner kommer att ha en viktig roll som handledare i denna utbildningsresa.

Vår specialpedagog arbetar i första hand främjande och förebyggande genom handledning i pedagogiska frågor till såväl arbetslag som enskilda pedagoger. Dessutom görs analyser av lärandemiljöer och pedagogisk kartläggning, i syfte att identifiera och undanröja hinder. Förskolan ska vara en plats full av magi och glädje där alla har goda förutsättningar att lyckas, lära och känna trygghet.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog och vill bidra med din kompetens i förskolan i Säffle. Ditt uppdrag fokuseras på att identifiera framgångsfaktorer och styrkor i förskolans lärandemiljöer för att stärka barnens utveckling och lärande. Du kommer att arbeta tillsammans med förskollärare och barnskötare för att se varje barns behov och finna lösningar.

I arbetet som specialpedagog i förskolan förväntas Du:

- Handleda personal – på individ och gruppnivå
- Observera och även delta aktivt i förskolans utbildning och undervisning
- Genomföra kartläggningar
- Upprätta handlingsplaner
- Samverka med olika instanser så som BVC, BUP, HAB och SOC.
- Kompetensutveckla pedagoger
- Vara en brygga i övergång mellan förskola och förskoleklass
- Vara delaktig och drivande i barnhälsoteamet
- Vara en viktig del i förskolans systematiska kvalitetsarbete

Som specialpedagog samverkar du med rektorerna i förskolan, utvecklingschef och verksamhetsutvecklare kring utbildningen och undervisningen i förskolan.  Du är ett viktigt stöd för pedagogerna och bör ha en god förmåga att handleda pedagoger i frågor som rör utbildning och undervisning av grupper av barn och enskilda barns behov av stöd. Du har ett nära och förtroendefullt samarbete med pedagoger och vårdnadshavare gällande kartläggning, upprättande samt uppföljning av handlingsplaner.

Du trivs i ett uppdrag där du har ett stort eget ansvar och ges utrymme att ta egna initiativ. Du arbetar strukturerat och har lätt för att arbeta med flera arbetsuppgifter parallellt. Som person är du målmedveten, kommunikativ och har förmåga att skapa förtroende samt entusiasmera arbetslag till att utveckla sin utbildning och undervisning. 

Du är en spjutspets som vill och vågar utmana våra tankar och handlingar och hjälpa oss skapa förskolor av högsta kvalitet. Det är meriterande om du har kunskap inom handledning, både för enskilda pedagoger och arbetslag.

I januari 2022 öppnar Säffle kommuns första familjecentral. Specialpedagogen kommer att ha en arbetsplats på familjecentralen för att kunna knyta nära kontakter med familjer, socionom, förskollärare och BVC i det förebyggande arbetet.

Kvalifikationer
Sökande bör ha specialpedagogexamen. Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning inom tal och språk är meriterande liksom utbildning inom ICDP- vägledande samtal. Erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskola krävs för tjänsten.

Meriterande om du har kunskap kring hur digitala verktyg kan fungera som stöd i undervisningen .

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Villkor
Du behöver ha körkort och tillgång till bil då flera av förskolorna ligger på landsbygden.
Förskollärarlegitimation är ett krav

 

För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår http://jobb.saffle.se/


För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen.

Sammanfattning

Liknande jobb


Specialpedagog med särskoleinriktning

Specialpedagog med särskoleinriktning

23 november 2021

23 november 2021

Specialpedagog

Specialpedagog

23 november 2021

Specialpedagog

Specialpedagog

22 november 2021