Specialpedagog till Klaraskolan

Specialpedagog till Klaraskolan

Arbetsbeskrivning

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 9000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset.

På Klaraskolan utgår vi från ett specialpedagogiskt förhållningssätt, där vi organiserar för samplanering och sambedömning av undervisningen. I arbetslagen finns ett tydligt fokus på ett gemensamt systematiskt elevarbete, identifiera behov och tillsammans utveckla undervisningen för ökad måluppfyllelse, trygghet och trivsel. Under den korta tid skolan varit igång har sammanhållningen och samverkan stärkts på ett mycket positivt sätt. Om just du blir vår nya kollega kommer du att välkomnas till en gemenskap som kännetecknas av ett stort engagemang, en strävan efter att ständigt bli bättre på det vi gör, humor och värme!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en utbildad specialpedagog till Klaraskolan åk 6-9. För att trivas i rollen som specialpedagog hos oss behöver du ha tydliga tankar om hur elever i behov av särskilt stöd ska kunna optimera sin utveckling och sitt lärande. Uppdraget handlar om att, tillsammans med arbetslagens pedagoger, arbeta förebyggande och målinriktat för att skapa goda undervisnings- och lärmiljöer utifrån våra styrdokument.
Som specialpedagog har du en viktig roll i skolans elevhälsoteam där du samarbetar med rektorer, pedagoger, skolsköterska och kurator. Du kommer även samverka i mötesforum tillsammans med externa och interna kontakter. I ditt arbete utgår du både från forskning och beprövad erfarenhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Att ta ett helhetsansvar för hela processen kring arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, både på organisations- grupp- och individnivå.
Att tillsammans med övriga lärare i arbetslaget arbeta målinriktat för att skapa en god undervisnings- och lärmiljö
Att ansvara för att implementera och följa upp de åtgärder som genomförs
Att ansvara för att följa upp och utreda elevfrånvaro
Att tillsammans med lärare utreda och följa upp kränkande behandling
Att tillsammans med elevhälsan utveckla skolans elevhälsoplan
Att handleda lärare genom att stötta lärarlag och enskilda pedagoger vid kartläggning kring elever i behov av särskilt stöd på organisations-, grupp- och individnivå
Att tillsammans med övriga specialpedagoger leda och utveckla arbetet i elevhälsoteamet
Att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för rektor, kollegor, vårdnadshavare och andra berörda

KVALIFIKATIONER
Du är utbildad specialpedagog med lärarbehörighet till de årskurser tjänsten är riktad.

Som medarbetare på Klaraskolan ser vi att du som pedagog har ett aktivt medledarskap och tar ansvar för skolans gemensamma pedagogiska utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.

Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.

Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Halmstads kommun, Skolområde D
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 12 augusti 2022
  • Ansök senast: 31 augusti 2022

Liknande jobb


23 september 2022

Specialpedagog, åk F-6

23 september 2022

23 september 2022

23 september 2022