Specialpedagog  till Östergårdsskolan

Specialpedagog till Östergårdsskolan

Arbetsbeskrivning

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset.

Östergårdsskolan är en grund- och särskola med årskurserna 4-9 samt tillhörande fritidshem. Skolan har ca 500 elever. Skolan ligger i centrala Halmstad med när tillgång till faciliteter såsom Halmstad Arena. På Östergårdsskolan arbetar vi tätt i arbetslag, med stort engagemang för att utveckla våra elever mot målen. Vi är stolta över att ha kommit långt i detta arbete och söker nu dig som vill vara en del av vår fortsatta resa.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en utbildad specialpedagog till Östergårdsskolan. Som specialpedagog har du en viktig roll i vårt arbete i att utveckla skolans pedagogiska verksamhet.

Det specialpedagogiska uppdraget handlar på Östergårdsskolan om, att tillsammans med arbetslagens pedagoger, arbeta målinriktat för att skapa goda undervisnings- och lärmiljöer utifrån våra styrdokument med särskilt fokus på ett läs- och skrivutvecklande arbete. Det specialpedagogiska stödet kan framförallt ges genom att se över (kartlägga) elevens/ klassens/ skolans hela lärandesituation samt att föreslå åtgärder som gynnar elevens/ klassens/ skolans utveckling och lärande. Detta sker i huvudsak genom handledning till lärare och arbets-/lärarlag.

Handledningen innebär att stödja arbetslag och enskilda pedagoger vid kartläggning kring elever i behov av särskilt stöd på organisation, grupp och individnivå för att hitta bästa lämpliga anpassningar för den enskilda eleven. Som specialpedagog kommer du även delta i arbetet med att genomföra utredningar i samverkan mellan hem och skola för att stödja elever och utveckla undervisnings- och lärmiljöer.

Som specialpedagog har du en viktig roll i skolans Elevhälsoteam där arbetet sker i nära samarbete med rektorer, pedagoger, resurspersonal, skolsköterska, kurator samt i andra mötesforum tillsammans med externa och interna kontakter. Teamet arbetar ständigt och systematiskt med att utveckla undervisningen samt de anpassningar och det stöd som krävs för att samtliga elever skall nå så långt som möjligt.

KVALIFIKATIONER
Utbildad specialpedagog samt lärarlegitimation med behörighet inom grundskolan. Meriterande är dokumenterad kunskap och kompetens inom läs- och skrivutveckling alternativt matematikutveckling.

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.

Sammanfattning

Liknande jobb


26 april 2021

Rådgivare med kompetens inom processarbete till SPSM

26 april 2021

26 april 2021