SPECIALPEDAGOG/IKT-PEDAGOG - Vasaskolan

SPECIALPEDAGOG/IKT-PEDAGOG - Vasaskolan

Arbetsbeskrivning

Hedemora – Dalarnas äldsta stad – är en ekokommun i södra Dalarna med 15 300 innevånare. Förutom en levande landsbygd finns i Hedemora modern industri med gamla anor. Här erbjuds stora möjligheter till ett rikt friluftsliv, närhet till högskola och goda förbindelser med bl a Stockholmsregionen. Hedemora kommuns vision är att skapa en bygd med framtidstro, där människor och näringsliv utvecklas.

Hedemora kommun är kommunens största arbetsgivare med över 1400 medarbetare inom ett hundratal olika spännande yrken. Kommunens övergripande strategiska mål är att skapa möjligheter för en god livskvalitet och god omsorg, få människor att välja Hedemora kommun som bostadsort. God livskvalitet innebär bland annat att Hedemora kommun är en ekokommun med goda boendemiljöer, att vi utvecklar kultur- och naturmiljöer, erbjuder bra förskolor och grundskolor, en gymnasieskola med utbildning av högsta kvalitet, samt utvecklar en positiv och stimulerande miljö för näringslivet.

ARBETSUPPGIFTER
Vasaskolan är en 7-9 skola med gamla anor, vackert belägen i närheten av Hedemora Kyrka. Här finns närhet till stadskärna, idrottsanläggning samt till välbesökta friluftsområden, bland andra Hovran-området och Brunnsjöberget.

Vasaskolan har tvålärarskap (dock inte i moderna språk). Det innebär att två lärare arbetar tillsammans med att planera-, genomföra- och utvärdera undervisningen. Tvålärarskapet är en styrka och medger ett flexibelt arbetssätt med möjlighet till bl.a. gruppindelning i olika aktiviteter, arbete med anpassningar eller tillfälle till utmaningar för de som behöver. Arbetet med bedömningar och betygssättning underlättas i tvålärarskapet. För att minska mängden administrativt arbete för pedagogerna så har Vasaskolan en mentor för varje årskurs. Mentorn arbetar bl.a. med elevkontakter och kontakter med vårdnadshavare, deltar i möten och stödjer arbetslaget.

Arbetsuppgifter: Vi som i nära samarbete med elevhälsan, lärare och skolledning vill vara med och utveckla vår skola mot målet att alla elever ska nå utbildningens mål. Du ska vara väl förankrad i skolans styrdokument samt uppdaterad kring forskning inom det specialpedagogiska området. Fokus i arbetet som specialpedagog ska vara det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet. Du arbetar förebyggande för att undanröja hinder i olika lärmiljöer för att vara med och utveckla en tillgänglig lärmiljö utifrån styrdokument, forskning och beprövad erfarenhet. Som IKT-pedagog är din uppgift att inspirera, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i undervisningen.

Genom ditt pedagogiska ledarskap skapar du goda relationer med elever, personal och vårdnadshavare. Inom ramen för ditt arbete genomför du pedagogiska utredningar och analyserar svårigheter på organisations- grupp- och individnivå. Du utformar och deltar i arbetet med att utarbeta, genomföra och utvärdera åtgärdsprogram. Du kommer också att ha en konsulterande och handledande roll gentemot lärare, elevhälsan och skolledning. Arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare. Du behöver därför vara bekväm att tala inför grupp med vårdnadshavare och personal.

Du samarbetar med arbetslagen kring eleverna i åk 7-9. Du verkar också som en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, vårdnadshavare och andra berörda. Tillsammans med förstelärare, arbetslagsledare och skolledning kommer du att ingå i den pedagogiska utvecklingsgruppen på skolan.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har lärarlegitimation och specialpedagogexamen.
Du har egen erfarenhet av undervisning i åk 7-9 och du har erfarenhet av och är trygg i arbetet med att handleda lärare.
Du har lätt att knyta kontakter, bygga relationer och samverka med elever, vårdnadshavare och personal.
Du är lyhörd och har en god kommunikativ förmåga och tycker om att samarbeta och tänka nytt.
Obehöriga erbjuds efter överenskommelse termins-/läsårsanställning.

ÖVRIGT
Vi eftersträvar mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar kommunen.

Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar den gemensamma värdegrunden KRAM som står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.

Vi har gjort vårt medieval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.

VÄLKOMMEN med Din ansökan via offentliga jobb.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Hedemora kommun
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 9 december 2020
  • Ansök senast: 11 januari 2021

Liknande jobb


Lärare i spanska och ev. modersmål spanska

6 maj 2021

6 maj 2021

Lärare i spanska till Domarhagsskolan 7-9

Lärare i spanska till Domarhagsskolan 7-9

6 maj 2021

Grundskollärare 4-9 SV/SO till S:t Olofsskolan

Grundskollärare 4-9 SV/SO till S:t Olofsskolan

6 maj 2021