Specialpedagog/lärare med specialpedagogisk kompetens

Arbetsbeskrivning

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att de snart 100 000 kommuninvånarna ska trivas och utvecklas. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att genom utbildning, praktik och arbete öka individens förutsättningar för att hitta ett arbete och bli självförsörjande. Vi har bland annat kommunens största samlade utbud av gymnasieutbildningar samt kurser för vuxna.

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att de snart 100 000 kommuninvånarna ska trivas och utvecklas. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande.

Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en specialpedagog/lärare med specialpedagogisk kompetens med placering på Kattegattgymnasiet.

Kattegattgymnasiet är Halmstads kommun största gymnasieskola med ca 1300 elever och 150 anställda. Våra program omfattar både högskoleprogram yrkesprogram samt IM-program.

Du kommer att ingå i elevhälsans team tillsammans med andra specialpedagoger, arbetsterapeut, skolkuratorer och skolsköterskor. Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Att undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa. Att uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem samt uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa. Samt bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

Elevhälsans specialpedagogiska insats har till uppgift att:
• tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
• kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd, genomföra pedagogiska utredningar samt utforma och genomföra åtgärdsprogram
• ge handledning och konsultation till pedagogisk personal
• följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens Lärandemiljöer.

Som specialpedagog ska du stötta arbetslagen i att ha ett specialpedagogiskt och inkluderande arbetssätt.


KVALIFIKATIONER
Du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa vid gymnasiet samt specialpedagogisk kompetens. Du ska ha stor samarbetsförmåga och ett flexibelt förhållningssätt för att kunna möta elever, personal och föräldrar i varierande situationer och kontext.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka i Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Vi ber dig att i din digitala ansökan bifoga lärarexamen och lärarlegitimation för att underlätta rekryteringsprocessen.

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut tas.

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Peter Hjelm

Ola Nilsson

Marcus Bengtsson

Martin Alling

Marianne Larsson
035-138653
Marcus Bengtsson, LR

Ola Nilsson, LF

Elisabet Fock

Frank Wedding

Peter Nylander

Sammanfattning

Besöksadress

Kyrkogatan 5 Halmstad
None

Postadress

Box 153
Halmstad, 30105

Liknande jobb


Centralt anställd specialpedagog/speciallärare

Centralt anställd specialpedagog/speciallärare

20 april 2021

Specialpedagog till Andersbergsskolan

Specialpedagog till Andersbergsskolan

20 april 2021

Specialpedagog på Nyeds skola

Specialpedagog på Nyeds skola

20 april 2021