Specialpedagog/Speciallärare 100 % TV Billingskolan

Specialpedagog/Speciallärare 100 % TV Billingskolan

Arbetsbeskrivning

Billingskolan har satsat mycket på att utveckla elevernas lärande med Ipad som verktyg. På lågstadiet finns klassuppsättningar och från och med årskurs 3 har alla elever en egen Ipad.

Det finns en skolskog med nybyggt vindskydd och grillplats som används flitigt både på skoltid och fritidstid.

På skolan finns årskurserna F-6, fritidshem och en grundsärskola Kristallen med tillhörande fritidshem.

Då vi är inne i en expansionsfas arbetar vi med att tänka nytt och hålla oss uppdaterade med ny forskning gällande både arbetssätt och värdegrund.


ARBETSUPPGIFTER
I rollen som specialpedagog/speciallärare arbetar du nära lärarna i arbetslagen och är ett viktigt stöd till skolledningen i arbetet med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd:
- Du gör observationer och kartläggningar för de situationer som kan bli problematiska i skolan för elever i svårigheter samt handleder lärarna i deras arbete.
- Du utvecklar arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd utifrån pedagogisk, social och fysisk lärmiljö.
- Du säkerställer arbete och dokumentation kring särskilt stöd.
- Du blir en del av Elevhälsoteamet och Trygghetsteamet och deltar aktivt i skolans främjande och förebyggande arbete.
- Handledning i arbetet med den inkluderande lärmiljön.
- Hos oss på Billingskolan behöver du även arbeta med och stötta elever i behov av särskilt stöd.


KVALIFIKATIONER
Övergripande ansvar för det specialpedagogiska arbetet i nära samarbete med rektor och elevhälsan.

Arbeta för att identifiera, analysera och undanröja hinder och orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärmiljöer.

Göra pedagogiska utredningar och analysera barns och elevers behov av stöd på organisations-, grupp- och individnivå.

Vara ett stöd i upprättande av handlingsplaner/åtgärdsprogram i samverkan med den personal som arbetar kring barnet/eleven och i samverkan mellan förskola/skola och hem.

Vara en kvalificerad samtalspartner, handledare och rådgivare i pedagogiska frågor för berörda professioner och vårdnadshavare.

Viss undervisning ingår i tjänsten.

Specialpedagog/speciallärarutbildning och lärarlegitimation
Legitimerad specialpedagog/speciallärare

ÖVRIGT
Skövde Kommun arbetar aktivt för att utveckla jämställda och jämlika verksamheter riktade till kvinnor och män, pojkar och flickor oavsett bakgrund och tillhörighet samt arbetsplatser fria från diskriminerande strukturer.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner på detta företaget

Rektor Susanne Linder
0500- 49 71 33
Rektor Tobias Axnemon
0500-49 71 32
Rektor Susanne Linder
0500-49 71 33 Mobil: 0701-91 71 58
Rektor Anita Eriksson
0500-49 72 40
Rektor Mariethe Magnehed
0500-49 70 70
Rektor Mariethe Magnehed
0500-497070
Rektor Camilla Wallin
0500-495971
rektor Anne-Maarit Nyman
0500-49 7951
Rektor Eva-Britt Niklasson
070-521 60 96
rektor Susanne Linder
0500-497133

Sammanfattning

Besöksadress

Fredsgatan 4 SKÖVDE
None

Postadress

Fredsgatan 4
SKÖVDE, 54183

Liknande jobb


Specialpedagog till Utbynässkolan

Specialpedagog till Utbynässkolan

20 oktober 2021

Specialpedagog till Grundsärskolan Källdal

Specialpedagog till Grundsärskolan Källdal

20 oktober 2021

Specialpedagog till Barn- och elevhälsan i Kävlinge

20 oktober 2021