Specialpedagog/speciallärare till Linehedsskolan

Specialpedagog/speciallärare till Linehedsskolan

Arbetsbeskrivning

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset.

Hösten 2020 flyttade Linehedsskolan in i tillbyggda och renoverade lokaler. Skolan ska växa så att det blir totalt 300 elever i F-3. På skolan finns ett elevhälsoteam och vi söker nu en ny medarbetare i teamet. Kollegiet består av utbildade medarbetare mellan 22-70 år vilket innebär att medarbetare med lång erfarenhet möter nyutbildade medarbetare och en positiv dynamik uppstår kring lärande och utveckling både hos kollegiet och framförallt hos eleverna.
Vi söker dig som vill vara med och utbilda våra elever till världsmedborgare.

ARBETSUPPGIFTER
Linehedsskolan är en interkulturell f-3 skola och fritids med elever som är flerspråkiga.
Skolan arbetar med att ytterligare utveckla undervisningen för att stärka eleverna i deras språkutveckling-tala, lyssna, skriva, läsa. Målet är att kunna använda språket i samspel och kommunikation med varandra så ett lärande sker i samtliga ämnen. Elevernas delaktighet och inflytande över lärprocessen är av största vikt.
Skolan arbetar främjande och förebyggande för att skapa trygghet och studiero för eleverna över hela dagen.
På skolan finns ett trygghetsteam och vi har också påbörjat ett arbete med entreprenöriellt lärande där vi har ett samarbete med KomTek.

Våra förväntningar är att du arbetar:
• systematiskt med elevhälsan
• tillsammans med rektor, lärare, skolsköterska, kurator och specialpedagog/lärare.
• med att initiera, stödja processer kring elevers och gruppers lärande.
• med tidiga insatser, främjande och förebyggande arbete.
• med extra anpassningar och särskilt stöd.
• på skol- grupp- och individnivå och både med skolutveckling, handledning och undervisning.
• både med interna och externa kontakter såsom kärnhuset, Bup, habiliteringen.

Låter detta intressant? I så fall är vi nyfikna på vem du är och du är mycket välkommen att söka!


KVALIFIKATIONER
Utbildad specialpedagog eller legitimerad speciallärare med lärarutbildning mot skolans yngre år.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete på en interkulturell skola och det är en tillgång om du har arbetat med svenska som andraspråk och elever inom NPF. Har du dessutom erfarenhet av att handleda så är det ett plus.

Du behöver ha mycket god samarbetsförmåga, vara flexibel och kommunikativ. Vara väl grundad i skolans demokratiska uppdrag och ha en verktygslåda med en mångfald av undervisningsstrategier. Vi vill att du har en väl utvecklad värdegrund där allas lika värde står i fokus.


ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.

Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.

Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sammanfattning

Liknande jobb


Specialpedagog

Specialpedagog

3 mars 2021

Specialpedagog till träningsskolorna inom Tuna skolområde

Specialpedagog till träningsskolorna inom Tuna skolområde

3 mars 2021