ST-läkare i Hematologi till Verksamhetsområde Internmedicin

ST-läkare i Hematologi till Verksamhetsområde Internmedicin

Arbetsbeskrivning

Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna Södersjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av Sveriges största förlossningskliniker med omkring 7500 förlossningar per år. Södersjukhuset har cirka 5000 medarbetare och till sjukhuset söker ungefär 150 000 patienter för akuta besök varje år. På Södersjukhuset bedrivs även omfattande klinisk forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära, personliga patientkontakten. Vår vision; Sveriges ledande akutsjukhus.Vårt anställningserbjudande

Inom Verksamhetsområde Internmedicin bedrivs vid Sektionen för hematologi både öppen- och slutenvård.

Inom öppenvården utreds och behandlas bl a myelom, MDS, lymfom, PCV, anemier och trombocytopenier. Enheten bedriver även ett omfattande forsknings-, undervisnings- och utvecklingsarbete. Vår slutenvårdsavdelning har för närvarande 14 vårdplatser och utöver hematologiska patienter vårdar vi där ett brett spektrum av allmän internmedicin-patienter. Det finns goda möjligheter till forskning vid enheten och en klinisk prövningsenhet är under uppbyggnad.

Om tjänsten
Utbildningstjänst enligt Socialstyrelsens målbeskrivning.  ST-tjänsten läggs upp i samråd med studierektor och handledare. Placeringar sker inom sektionen och vid behov inom de olika specialiteter som krävs för att uppnå målbeskrivningen för specialistkompetens inom hematologi. 

Utöver arbetet i öppen- och slutenvård på sektionen bidrar du till jourverksamheten inom verksamhetsområde internmedicin. Handledning av ST-, AT-läkare och läkarstudenter är en del av det dagliga arbetet.

Kvalifikationer
Krav: Läkarlegitimation

Meriterande: 

- Erfarenhet av arbete på internmedicinsk klinik vid akutsjukhus.
- Erfarenhet av förbättrings-, kvalitetsarbete, liksom forskning.
- Erfarenhet av undervisning.

Du har en god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i team. Du är genuint intresserad av utveckling, undervisning och forskning. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. 

Övrigt
Södersjukhuset tillämpar registerkontroll före beslut om anställning. 

Välkommen med din ansökan!

Sammanfattning

Liknande jobb


1 december 2022

ST-läkare välkomnas till akuten

ST-läkare välkomnas till akuten

1 december 2022

ST-läkare till vuxenpsykiatrin

ST-läkare till vuxenpsykiatrin

1 december 2022

ST-läkare till akuten

ST-läkare till akuten

1 december 2022