Stadssekreterare

Stadssekreterare

Arbetsbeskrivning

Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 700 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet.

I regionfullmäktige fattas beslut i frågor som är av stor vikt för regionen och gotlänningarna. Det kan handla om skatt, avgifter, regionens budget, större investeringar, planer och mål för verksamheten. Regionstyrelsen förbereder alla ärenden till fullmäktige och har ett ansvar att leda och samordna utvecklingen av frågor som har betydelse för regionen som helhet.

Stadssekretariatet ger förtroendevalda, förvaltningsledning, chefer och handläggare ett kompetent och rättssäkert stöd så att ärendeberedning och sammanträden i regionfullmäktige, regionstyrelsen samt utskott och beredningar fungerar med hög kvalitet. Stadssekretariatet har en viktig roll i att upprätthålla den demokratiska ordningen och regionens samlade informationshantering. I tjänsten ingår ansvar för och uppdrag att utveckla och förvalta ärendehanteringen som helhet.

För att öka utvecklingstakten söker vi nu en stadssekreterare som i nära samarbete med såväl politiker som tjänstemän vill ha en avgörande betydelse för kvalitén i hela den politiska ärendeberedningen.

ARBETSUPPGIFTER
Som stadssekreterare är du en del av regionstyrelseförvaltningens stadssekretariat. Du kommer vara en av tre stadssekreterare och du kommer att arbeta i tätt samarbete med olika tjänstemän och politiker.

Din huvudsakliga uppgift är att planera och genomföra sammanträden med regionstyrelsen, utskott, beredningar och regionfullmäktige. Detta innebär planering som är långsiktig för året, inför varje möte och mer i detalj för varje ärende.

I rollen ingår det att som internkonsult bistå handläggare i ärendeberedning och övriga nämndsekreterare i ärendeprocessen.

I uppdraget som stadssekreterare kommer du även att driva förbättringsarbete rörande ärendeprocessen både i din egna förvaltning, men också inom hela Region Gotland. Du kommer också att genomföra utbildningar för handläggare och chefer med flera.

Vi erbjuder vi dig ett självständigt och varierande arbete med stimulerande arbetsuppgifter, där du blir en del i en större helhet, där vårt uppdrag bidrar till att göra vardagen bättre för alla gotlänningar och där din utveckling blir vår framgång.

KVALIFIKATIONER
Du har relevant högskoleexamen, gärna inom offentlig förvaltning eller juridik. Du har goda kunskaper i att tolka lagstiftning och vi ser det som mycket meriterande om du har tidigare erfarenhet av offentlighet- och sekretesslagen, kommunallagen och förvaltningslagen.

Tidigare erfarenhet från offentlig förvaltning lika väl som administrativt arbete ser vi som en självklarhet. Har du tidigare arbetet inom en politisk styrd organisation samt med processer och ärendeflöden är detta meriterade.

Som person ser vi att du är noggrann i ditt arbete, du har lätt för att se sammanhang och du drivs av förändring- och digitaliseringsarbete. Du känner även stort ansvar för dina uppdrag, dess genomförande och resultat.

För att lyckas i rollen som stadssekreterare krävs det att du har ett strukturerat arbetssätt och att du har förmågan att arbeta med flera parallella processer samtidigt.

Då du kommer att arbeta nära politiker och tjänstemän på olika nivåer i Region Gotland så är det även viktigt att du trivs med att skapa goda relationer och att du har lätt för att samarbete med andra. Vidare är du en god kommunikatör som obehindrat uttrycker sig i tal och i skrift.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Region Gotland, Kansli RSF
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 4 maj 2021
  • Ansök senast: 23 maj 2021

Liknande jobb


29 september 2022

2 september 2022

2 september 2022