Statistiker

Arbetsbeskrivning

En fråga om demokrati SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och skapar opinion. Vårt uppdrag är att ge kommuner och landsting bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Visionen är att utveckla välfärden. Det är en fråga om demokrati. Statistiksektionen är en av tre sektioner inom avdelningen för ekonomi och styrning. Sektionen producerar, presenterar och tillgängliggör statistik och jämförelsetal inom medlemmarnas verksamhetsområden. Sektionen utvecklar verktyg och metoder, genomför och stödjer analyser och jämförelser mellan kommuner och landsting samt tar fram rapporter baserade på både egen och andras statistik. Sektionen bedriver också intressebevakning och utvecklingsarbete i nära samarbete med medlemmarna. Statistiksektionen har ca 25 medarbetare och söker nu förstärkning med en statistiker/utredare. ARBETSUPPGIFTER I ditt uppdrag som statistiker/utredare ingår att bevaka och granska datainsamlingar som statliga myndigheter planerar att göra i kommuner, landsting och regioner, samt granska de konsekvensutredningar som myndigheter måste göra innan man beslutar om föreskrifter eller allmänna råd som berör våra medlemmar. Du ger även metod- och utredningsstöd till övriga i förbundskansliet i samband med undersökningar och utredningsuppdrag, t.ex. i form av enkätundersökningar, databearbetningar, sammanställningar, analyser och presentationer. I dina arbetsuppgifter ingår även att bedriva intressebevakning bl.a. genom att delta i olika arbetsgrupper och vid regelbundna möten med statistikansvariga myndigheter. KVALIFIKATIONER Den vi söker har en relevant akademisk utbildning, t.ex. samhällsvetenskaplig, med statistisk tyngdpunkt eller inriktning. Du har några års erfarenhet av statistiskt arbete, gärna inom något av områdena skola, socialtjänst eller hälso- och sjukvård. Du har erfarenhet av arbete med frågekonstruktion, sampling och bearbetning av enkäter samt analys och rapportskrivning. Vi ser också att du har kunskap om verksamheten i kommuner och/eller landsting samt mycket goda kunskaper i Excel och något statistikbearbetningsprogram (t.ex. SAS eller SPSS). Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi söker dig som kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt, som tar initiativ och når resultat. Du förstår numeriska underlag och har förmågan att analysera, bryta ner och lösa komplicerade problem. Dessutom arbetar du bra med andra människor. I möten talar du klart och engagerat, du lyssnar och relaterar till andra på ett smidigt sätt.

Sammanfattning

Liknande jobb


Statistiker

Statistiker

17 mars 2023

Statistiker inom energiområdet till SCB

Statistiker inom energiområdet till SCB

15 mars 2023

Statistiker

Statistiker

3 mars 2023