Statistiker

Arbetsbeskrivning

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) är en statlig myndighet med ansvar för tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har koppling till arbetslöshetsförsäkringen. IAF har ett 60-tal medarbetare och är lokaliserad till Katrineholm - 25 minuter med tåg från Norrköping, 50 minuter med tåg från Eskilstuna och 55 minuter med tåg från Stockholm C. Professionalitet, öppenhet, dialog och hög integritet är viktiga utgångspunkter i IAF:s tillsynsuppdrag och för IAF:s medarbetare. Verksamheten ska ge tydliga avtryck i form av förbättringar i arbetslöshetskassorna och i Arbetsförmedlingens tillämpning av försäkringen. I IAF:s tillsynsverksamhet ingår normering, granskning, förvaltning samt internt stöd. I vår rekrytering är vi angelägna om att den som söker till oss kan svara upp mot inriktningen av vår definition av ett gott medarbetarskap. För den som är medarbetare eller chef innebär IAF:s vision att han eller hon ska ta ansvar för sitt eget lärande och sin egen utveckling och alltid dela med sig av kunskaper och erfarenheter, vara öppen för och aktivt bidra till de förändringar som verksamheten och omvärlden kräver, arbeta professionellt och resultatinriktat mot uppställda övergripande mål, förstå sin egen roll och samverka med andra för helheten, stå för sina synpunkter och ge och ta både beröm och konstruktiv kritik, tala och skriva sakligt och på ett sätt som är lätt att förstå, sätta sig in i andras situation och uppträda hjälpsamt samt bidra till gemenskap och en god arbetsmiljö. IAF strävar efter en balanserad köns- och åldersfördelning bland medarbetarna. Vi värdesätter den kompetens som etnisk och kulturell mångfald kan tillföra vår verksamhet. Till ledningens analysstab, som består av 3-4 medarbetare och som rapporterar direkt till generaldirektören, söker vi nu en vikarierande statistiker med tillträde omkring mars - april 2009. IAF har två databaser i egen regi inom arbetslöshetsförsäkringens område. Dessutom har IAF tillgång till data i Arbetsförmedlingens datalager. Vikarierande statistiker (Ref nr 1830) Arbetsuppgifterna för en vikarierande statistiker består i att ta fram och bearbeta statistik inom arbetslöshetsförsäkringens område. Du ska medverka i utredningsuppdrag, samla information, utvärdera och analysera granskningsuppdrag. Kvalifikationer: Vi söker en statistiker som har högskoleutbildning med tyngdpunkt inom statistik och/eller nationalekonomi. Erfarenhet från utredningsarbete inom det arbetsmarknadspolitiska området är meriterande. Kunskap och förmåga att använda SQL samt SPSS är också meriterande. Vi förutsätter att du har god analytisk förmåga, god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Sammanfattning

Liknande jobb


Utredare med inriktning på statistik

Utredare med inriktning på statistik

29 maj 2023

Statistiker till Cancercentrum

Statistiker till Cancercentrum

24 maj 2023