Statistiker/Utredare

Arbetsbeskrivning

Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation.Medlemmar är 260 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Arbetsgivarverket sökr statistiker/utredare Förhandlingsprocessen, som leds av förhandlingschefen, ansvarar för de centrala kollek-tivavtalsförhandlingarna för det statliga avtalsområdet.I processen arbetar 12 personer varav hälften är förhandlare och hälften statistiker.En del av förhandlingsprocessens ansvar är att producera lönestatistik om anställda inom det statliga avtalsområdet.Stati-stiken bygger på klassificeringssystemet BESTA och används bland annat som underlag för analyser och beräkningar i samband med centrala och lokala förhandlingar.Arbets-givarverket tillhandahåller också verktyg för medlemmarnas egna löneanalyser. Arbetet är självständigt och innebär många kontakter med statistikens olika användare.Vidare förutsätter arbetet att du är intresserad av lönebildningsfrågor i allmänhet och har en vilja och förmåga att bidra med analys och utveckling inom området.Du kommer dessutom arbeta med att: - Ta fram analyser och kostnadsberäkningar inför och i samband med centrala förhandlingar.- Följa upp och analysera olika effekter av centrala och lokala avtal.- Ge utbildning i klassificeringssystemet BESTA och analysverktyg för Arbetsgi-varverkets medlemmar.- Stödja Arbetsgivarverkets medlemmar i lokala löneanalyser.- Medverka i utvecklingen av den statliga lönestatistiken och av statistiska verktyg till stöd för utvecklingen av lönebildningen.- Medverka i produktionen av förhandlingsstatistik.Kvalifikationer - Du ska ha akademisk utbildning där statistik ingår - Du ska ha erfarenhet av liknande kvalificerat arbete, exempelvis från annan ar-betsgivarorganisation - Du bör ha goda kunskaper i Excel och SQL eller annat liknande databasspråk - Du ska ha god analytisk och pedagogisk förmåga - Du ska ha god förmåga att kommunicera och kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift - Du måste ha lätt för att samarbeta och ha förmåga att arbeta såväl i team som självständigt.Övrigt Arbetsgivarverket ligger i centralt belägna lokaler på Kungsgatan 12-14 i Stockholm.Arbetsgivarverket tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. Läs mer om Arbetsgivarverket på www.arbetsgivarverket.se.

Kontaktpersoner på detta företaget

HR-specialist Åsa Kälvegård
08-700 13 00
Chef Stödprocessen Helene Bryskhe
08-700 13 00
Gruppledare Camilla Stenemyr
08-700 13 00
Konsult Skill Annika Elfvingsson
013-473 81 63
Förhandlingschef Monica Dahlbom
08-700 13 00
Förhandlare Anders Stålsby
08-700 13 00
Förhandlare Åsa Krook
08-700 13 00
Utredare/Statistiker Malin Sundeby
08-700 13 00
Utredare/Statistiker Love Lundell
08-700 13 00
Chefsrekryteringskonsult Experis Anna Arborelius
072-537 50 11

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Arbetsgivarverket
  • 1 plats
  • Heltid
  • Publicerat: 14 december 2010
  • Ansök senast: 10 januari 2011

Besöksadress

Kungsgatan 12-14
None

Postadress

Box 3267
STOCKHOLM, 10365

Liknande jobb


1 december 2023

Senior Analyst

Senior Analyst

30 november 2023

Tillväxtanalys söker statistiker/analytiker till Östersund

Tillväxtanalys söker statistiker/analytiker till Östersund

28 november 2023