Stödassistent till BmSS med inriktning autism

Stödassistent till BmSS med inriktning autism

Arbetsbeskrivning

Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra.
Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra.
Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Mellan Frölunda Torg och Axel Dahlströms Torg ligger två bostad med särskild service med inriktning mot autism. Boendena har totalt åtta brukare och två väldigt duktiga och motiverade arbetslag, en stödpedagog och en enhetschef som gör sitt yttersta för att tillgodose våra brukares rätt till goda levnadsvillkor. Dessa boenden är en del av BmSS Sydvästs nya autism-kluster, som med totalt sex enheter och tre enhetschefer skapar en större koncentration av autism-kompetens och kunskapsutveckling.

Uppdraget som stödassistent innebär att stödja och finnas där för våra brukare i vardagen. All personal har ansvar att skapa förutsättningar till att ge stöd/hjälp och struktur i vardagen. Ditt fokus är att stötta brukaren i vardagen utifrån de individuella behov som finns, vilket kan innebära allt från personlig hygien till aktiviteter. Du är en viktig del i verksamhetens kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring, både utifrån det dagliga arbetet, men även avseende dokumentation som daganteckningar, utforma genomförandeplaner samt upprätta och uppdatera arbetsbeskrivningar. I arbetet ingår delegerade sjuksköterskeuppgifter och social dokumentation. Du kommer också samverka med god man, anhöriga och legitimerad HSL-personal.

Målet är att ge varje boende en förutsägbar vardag där integritet är en självklarhet. Vi arbetar med tydliga rutiner för att skapa struktur, förutsägbarhet och därigenom trygghet hos våra brukare. Din arbetstid är varierande och förläggs både morgon, dag, kväll och helg. Sovande jour kan förekomma.

Som din närmaste chef lägger jag stor vikt vid att du är uthållig och har ett långsiktigt perspektiv. Jag är tydlig i min kommunikation och ledarskap och erbjuder dig stort eget ansvar, engagerade arbetskamrater, och ser det som självklart att skapa möjligheter för dig att kompetens- och karriärutvecklas i vårt gemensamma mål: att med kunskap, kompetens och engagemang tillgodose våra brukares rätt till goda levnadsvillkor.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har stödassistentutbildning, Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete, eller Vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom funktionshinder. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du ska ha erfarenhet av att arbeta inom funktionsstödsverksamheter samt god datorvana. Det är inget krav, men meriterande om du:

- Har erfarenhet av att arbeta lågaffektivt
- Har erfarenhet av att arbeta med AKK
- Har erfarenhet at att arbeta med tydliggörande pedagogik
- Har erfarenhet av att arbeta med målgruppen autism
- Har erfarenhet av att arbeta i Treserva
- Har körkort B

För att trivas i denna roll behöver du ha förmåga att arbeta strukturerat, och skapa och följa rutiner. Du kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra, och har erfarenhet av att samarbeta med de kringfunktioner och nätverk som finns runt våra brukare. Du ska motiveras av att göra skillnad och eftersträva självständighet för dem vi är till för. Du står för den värdegrund som finns på din arbetsplats och är mån om att denna översätts i handling utifrån följande kompetensområden:

Du bidrar med nya idéer och perspektiv i arbetsrelaterade frågor samt i situationer som behöver lösas. Du är nyfiken, stimulerar till dialog och ifrågasättande samt har förmåga att se mer än en möjlig lösning. Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att framföra lösningar. Du är mån om att ta reda på vilka förväntningar som finns hos uppdragsgivare och andra intressenter samt följer upp att dessa införlivas. Du är balanserad, positiv och observant i ditt kundbemötande. Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress.

ÖVRIGT
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vid arbete med barn under 18 år:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs via e-tjänst eller med hjälp av en blankett som finns på polisens hemsida (Blankett för begäran om registerutdrag för personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, utdrag nr 442.9)

Sammanfattning

Liknande jobb


30 november 2023

Stödassistent till BmSS Ostindiefararen

Stödassistent till BmSS Ostindiefararen

30 november 2023

Stödassistent till Lunnagatan 25

Stödassistent till Lunnagatan 25

30 november 2023

Stödassistenter

Stödassistenter

30 november 2023