Stödpedagog

Stödpedagog

Arbetsbeskrivning

Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra.
Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra.
Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Mellan Frölunda Torg och Axel Dahlströms Torg ligger två bostad med särskild service med inriktning mot autism. Boendena har totalt åtta brukare och två väldigt duktiga och motiverade arbetslag, en stödpedagog och en enhetschef som gör sitt yttersta för att tillgodose våra brukares rätt till goda levnadsvillkor. Dessa boenden är en del av BmSS Sydvästs nya autism-kluster, som med totalt sex enheter och tre enhetschefer skapar en större koncentration av autism-kompetens och kunskapsutveckling.

Som stödpedagog arbetar du dels brukarnära tillsammans med stödassistenter och stödbiträden, dels har du ett viktigt uppdrag att i nära samarbete med enhetschef och stödpedagogkollegor driva och utveckla arbetet med pedagogik och metodik på enheten. Eftersom autism är ett brett spektrum så är det av stor vikt att insatserna anpassas utifrån de specifika behoven i den individuella genomförandeplanen. Ditt fokus är att säkra att den enskildes stöd individanpassas och att medarbetarna på enheten har ett pedagogiskt bemötande och förhållningssätt. Som stödpedagog inspirerar du dina kollegor i den pedagogiska utvecklingen och ger brukarfokuserad coaching och stöttning. Du är en viktig del i verksamhetens kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring, både utifrån det dagliga arbetet, men även avseende dokumentation och kompetensutveckling. Tillsammans med arbetsgruppen upprättar du, genomför och följer upp rutiner, handlingsplaner och arbetsbeskrivningar, samt ser till att social dokumentation och genomförandeplaner enligt IBIC upprättas, vidareutvecklas och följs utifrån lagar och riktlinjer.

Din arbetstid är varierande och förläggs både morgon, dag, kväll och helg, där en del av tiden är schemalagd i verksamheten och en del är administrativ tid. Arbetet kommer att ske på båda enheterna utefter behov i nära samarbete och dialog med din stödpedagog-kollega, där ni har stor frihet att identifiera och hantera de behov som finns för att utveckla enheterna.

Som stödpedagog hos oss förväntas du delta i stadsområde Sydvästs stödpedagognätverk som leds av stadsområdets metodutvecklare. De är även ett stöd för dig och övriga stödpedagog-kollegor i ert metodarbete.

Som din närmaste chef lägger jag stor vikt vid att du är uthållig och har ett långsiktigt perspektiv. Jag är tydlig i min kommunikation och erbjuder dig ett nära samarbete med mig, stort eget ansvar och ser det som självklart att skapa möjligheter för dig att kompetens- och karriärutvecklas.

KVALIFIKATIONER
För tjänsten som stödpedagog krävs eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst två terminers heltidsstudier. Utbildningen ska ha tydlig inriktning mot funktionshinderområdet i hela sin omfattning.

Du ska ha erfarenhet av att arbeta inom funktionsstödsverksamheter samt mycket god datorvana och kunskap inom social dokumentation, även IBIC. Det är även meriterande om du:
- Har erfarenhet av att arbeta lågaffektivt
- Har erfarenhet av att arbeta med AKK
- Har erfarenhet at att arbeta med tydliggörande pedagogik
- Har erfarenhet av att arbeta med målgruppen autism
- Har erfarenhet av att arbeta i Treserva

För att trivas i denna roll behöver du ha förmåga att upprätta tydliga mål, både för medarbetarna och dig själv, och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du följer även upp dessa mål, och ser möjlighet till förändringar och skapa situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du tar aktivt del av ny forskning och kunskap inom relevanta områden för att utveckla ditt eget och verksamhetens arbetssätt, samt bidra till autism-klustrets kompetens- och kunskapsutveckling.

Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.
Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar.

ÖVRIGT
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vid arbete med barn under 18 år:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs via e-tjänst eller med hjälp av en blankett som finns på polisens hemsida (Blankett för begäran om registerutdrag för personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, utdrag nr 442.9)

Sammanfattning

Liknande jobb


Stödpedagog till nystartat boende med särskild service

Stödpedagog till nystartat boende med särskild service

5 december 2023

Stödpedagog till LSS-bostad

Stödpedagog till LSS-bostad

4 december 2023