Stödpedagog till Evagatans LSS-boende

Arbetsbeskrivning

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

I Sociala resursförvaltningen finns Malmö stads kommungemensamma verksamheter inom individ och familjeomsorg samt insatser enligt lagen om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (LSS). Förvaltningen ansvarar också för mottagning av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och planering och utbyggnad av LSS-boenden. Förvaltningen arbetar också med överförmyndarärenden, tillståndsärenden enligt alkohollagen samt föreningsbidrag till idéburna organisationer.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet innebär att planera, motivera, handleda och vara de boende behjälpliga i olika vardagssituationer som tvätt, städ, personlig omvårdnad samt att upprätthålla sociala kontakter och relationer. Alla insatser utgår från brukarnas individuella behov och önskemål. En stor del av arbetet består av motivationsarbete och därför ställs höga krav på förmåga att motivera.

Arbetsgruppen är uppdelade i två team där varje team handleds av en omsorgspedagog. Teamens uppgift är att utvärdera och följa upp de insatser som utförs, tillsammans med brukaren formulera genomförandeplaner samt vid behov upprätta handlingsplaner. Som stödpedagog kommer du att vara omsorgspedagogen behjälplig i arbtetet med genomförandeplaner, handlingsplaner samt implementering av beslutade arbetsmetoder i verksamheten. Du kommer också fungera som samordnare i ett av teamen. Malmö stads LSS-plan är vägledande för de värderingar, metoder och arbetssätt som all LSS-verksamhet utgår ifrån.

Alla medarbetare har en dokumentationsskyldighet samt skyldighet att rapportera händelser enligt gällande rutiner.


KVALIFIKATIONER
Eftergymnasial utbildning som omfattar minst 200 YH- poäng eller 60 högskolepoäng.
Utbildningen skall ha en tydlig inriktning mot funktionshinderområdet och/eller det beteendevetenskapliga området.

Meriterande om du har ytterligare annan yrkeserfarenhet från LSS-verksamhet alternativt, socialt arbete eller arbete inom psykiatriområdet. Du skall ha god kännedom om LSS och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du skall ha kunskap och erfarenhet av att jobba med tydliggörande pedagogik samt vara väl insatt i vad lågaffektivt bemötande innebär både i teori och praktik. Då du kommer samordna ett team är ledarskapserfarenhet meriterande.

Du skall ha god självkännedom, samarbetsförmåga och vara ansvarstagande. Du skall vara lyhörd, bra på att motivera och inte rädd för att hantera konflikter.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.

Kontaktpersoner på detta företaget

Sektionschef LSS Lis Svensson
040-34 78 58 Mobil: 0766-35 42 60
Sektionschef Marianne Giheden
0768-502738
Enhetschef Ronny Gullberg
040-34 50 19
Sektionschef Anna Berg
040-34 76 50
Sektionschef Åse Andersson
040 340955
Sektionschef Åse Andersson
0703 -919155
Sektionschef Avdelning Funktionsstöd och boende Lena Eriksson
040 - 34 38 94 Mobil 0705 - 47 47 83
Sektionschef Peter Jakobson
0734-19 79 61
Enhetschef Joakim Hansson
0733-34 43 10
Sektionschef Jon Klüft
040-344337 mobil: 0733-771660

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Malmö stad, Avd LSS bostäder
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Enligt avtal.
  • Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 2017-02-01.
  • Publicerat: 21 november 2016

Besöksadress

August Palms plats 1 Malmö
None

Postadress

August Palms plats 1
Malmö, 20580

Liknande jobb


 Timvikarier till Café David

Timvikarier till Café David

19 november 2020

19 november 2020

Medarbetare till Nackas socialpsykiatri under pandemin

Medarbetare till Nackas socialpsykiatri under pandemin

18 november 2020