Studie- och yrkesvägledare

Arbetsbeskrivning

Önnestadsgymnasiet

Hushållningssällskapet Kristianstad är en medlemsorganisation med ca 4.000 medlemmar. Verksamheten består i huvudsak av fältförsök och rådgivningstjänster inom bygg, växtodling, ekonomi, miljö, ekologiskt lantbruk, husdjur, teknik, hydroteknik, landsbygdsutveckling, mat och hälsa samt trädgård. Till stöd för verksamheten driver Hushållningssällskapet två försöksgårdar samt skogsbruk. Fr o m höstterminen 2010 driver Hushållningssällskapet även Önnestadsgymnasiet. Antalet anställda är cirka 50 personer. Önnestadsgymnasiet är belägen 8 km nordväst om Kristianstad. Skolan bedriver bland annat naturbruksutbildning inom gymnasiet med inriktning mot jordbruk, häst, naturvetenskap och djurvård samt yrkeshögskoleutbildning inom lantbruk och djursjukvård. Driftsverksamheten omfattar 300 ha åker varav 43 ha Kravgodkänt, 65 ha bete, 100 ha skog, 100 mjölkkor, 70 suggor och 35 kravgodkända dikor. Huvudman för skolan är från 2010-07-01 Hushållningssällskapet i Kristianstad.

Beskrivning av arbetsuppgifter:
Du kommer i huvudsak att arbeta med studievägledning på skolans Naturbruksprogram och Yrkeshögskoleutbildningar. Att i samarbete med administrativ- och lärarpersonal utveckla skolans systematiska vägledningsarbete.

Beskrivning av kvalifikationer:
Du har studie- och yrkesvägledarexamen med erfarenhet av vägledningsarbete på gymnasieskolan.
Anknytning till den gröna sektorn kan vara meriterande.

Sammanfattning

Liknande jobb


Mentor till Realgymnasiet i Göteborg

24 november 2021

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare

25 november 2021

Studie- och yrkesvägledare till Westerlundska gymnasiet

Studie- och yrkesvägledare till Westerlundska gymnasiet

25 november 2021