Studie- och yrkesvägledare

Arbetsbeskrivning

Finspångs kommun har cirka 21 000 invånare och antalet anställda är totalt 1 600. Kommunen är organiserad i sektorer under en förvaltning.

Sektor barn- och ungdoms verksamheter är organiserade i ledningsteam där chefer, parallellt med sitt individuella chefsuppdrag, arbetar med gemensamma planeringsförutsättningar och utvecklingsuppdrag för ökad måluppfyllelse. Elevstödet är organiserat för att vara nära enheten och eleven. I kommunen finns även en friskola, två föreningsdrivna förskolor samt ett föräldrakooperativ.

Vi har ca 2 900 barn och ungdomar från 1 - 16 år och vi är ca 460 vuxna som arbetar för en bra verksamhet. Pedagogerna är indelade i väl fungerande arbetslag med stora befogenheter att själva planera sitt arbete. Inom sektor barn- och ungdom ryms även myndighetskontor IFO och socialtjänstverksamhet för barn, unga och familjer. Här finns det samlade barn- och ungdomsstödet, familjeteam, ungdomshälsa och viss fritidsverksamhet. Som stöd i vårt arbete har vi en förankrad ledningsdeklaration med tre ledstjärnor: ansvar, serviceanda och utveckling.

Vi samarbetar med Campus Norrköping/Linköpings universitet och ingår i den verksamhetsförlagda utbildningen på lärarprogrammet.

ARBETSUPPGIFTER
GROSVADSSKOLAN SÖKER EN STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE – 100%
Som studie- och yrkesvägledare består dina arbetsuppgifter av att:
- informera och vägleda eleverna och deras vårdnadshavare inför kommande utbildning
- ge eleverna stöd för att göra ett aktivt, väl underbyggt val till gymnasiet
- tillsammans med lärare i undervisningen arbeta kring, val, utbildning, arbete, samt arbetsmarknadsfrågor som lagar, regler och villkor
- inspirera, leda, ge stöd till och följa upp den övriga personalens studie- och yrkesvägledande insatser
- utveckla skolans kontakter med gymnasieskolor och andra kontakter på arbetsmarknaden
- utvärdera och kvalitetssäkra skolans SYV-verksamhet och resultatuppföljning.
På Grosvadsskolan läser eleverna under läsåret i ett periodsystem. Varje period består av 6 veckor som ger ett tydligt avslut på arbetsområden och temaarbeten. Vid varje periodbyte sker, tillsammans med arbetslaget och specialläraren, en avstämning för att följa upp elevernas kunskapsnivå.
Skolan har fyra årsarbetslag från årskurs 6 till 9. För att öka samarbetsmöjligheter och underlätta planeringsarbetet är undervisningen för de flesta pedagoger lagd i två arbetslag. Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning av erforderliga beslut.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är behörig studie- och yrkesvägledare.

ÖVRIGT
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Finspångs kommun är finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har goda kunskaper i finska, eller andra språkkunskaper, som kan bidra till utveckling av våra verksamheter.

I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.

Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tillförordnad rektor Lars-Åke Edvardsson
072-529 42 68
Förskolechef Carina Lövgren
0122-85428
Rektor Marie Doverhag
0122-856 25
Rektor Karin Bennerhed

Sektorschef barn och ungdom Mikael Hultberg
0122-85301,070-5820351
Rektor Mia Nylander
0122-856 73
Rektor Hans Sandberg

Förskolechef Rojyar Khalili
0122-855 11
Rektor Lars-Åke Edvardsson
072-529 42 68
Förskolechef Malin Hansson
0122-85508

Sammanfattning

Besöksadress

Bergslagsvägen 13-15 61280 Finspång
None

Postadress

Finspångs kommun
Finspång, 61280

Liknande jobb


Studie- och yrkesvägledare till Observatorielundens skola

Studie- och yrkesvägledare till Observatorielundens skola

24 november 2020

Studie- och yrkesvägledare Kommunala aktivitetsansvaret i Järfälla

Studie- och yrkesvägledare Kommunala aktivitetsansvaret i Järfälla

24 november 2020

23 november 2020

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare

23 november 2020