Studie- och yrkesvägledare till Kommunala Aktivitetsansvaret, Vägledningsce

Studie- och yrkesvägledare till Kommunala Aktivitetsansvaret, Vägledningsce

Arbetsbeskrivning

Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad.

Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola, gymnasiesärskola, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.

I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser.

Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.

ARBETSUPPGIFTER
Vägledningscentrum söker studie- och yrkesvägledare till det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Uppdraget inom KAA riktar sig till ungdomar, upp till 20 år, som inte går i gymnasieskolan och saknar gymnasieexamen i syfte att ungdomarna ska påbörja sin gymnasieutbildning och/eller avsluta den med en fullständig examen.

I KAA arbetet ingår det flera moment; att komma i kontakt med ungdomarna, skaffa information om deras sysselsättning, registrera informationen, erbjuda lämpliga individuella åtgärder som tex studie- och yrkesvägledningssamtal och att dokumentera processerna. Du arbetar i team och har nära samarbete med personer som har olika ansvar. Du har även kontakt med de 4 socialförvaltningarna och andra verksamheter som bidrar till en helhet kring ungdomarna.

Som studie- och yrkesvägledare ger du den vägledningssökande professionell, objektiv och oberoende information och vägledning. Utifrån hens intressen, förmågor och drömmar ger du en inblick i vad olika yrken och utbildningar innebär samt hur hen tar sig dit. Du träffar ungdomar i syfte att stärka ungdomens kompetens att göra val.

I gruppen av kunniga och erfarna kollegor får du stöd i professionella dilemman, inspiration och idéer. Du träffar regelbundet dina kollegor i arbetslaget eller i andra grupperingar där ni jobbar utifrån gemensamma behov i er yrkesmässiga vardag. Som nyanställd får du en mentor som ger dig organisatorisk inblick och stöd utifrån dina behov och önskemål under det första året på jobbet.

Vägledningscentrum arbetar aktivt med utveckling av verksamheten inom ramen för vårt systematiska kvalitetsarbete och anordnar kvalificerad kompetensutveckling för all personal. Genom de olika projekt vi deltar i kan också några medarbetare varje år få möjlighet att delta i jobbskuggning eller konferenser i annat land.

Vägledningscentrum ansvarar för studie- och yrkesvägledning till elever i Göteborgs Stads grund- och gymnasieskolor, ett antal fristående skolor samt det Kommunala Aktivitetsansvaret för ungdomar upp till 20 år. Vi har också Drop in med klassbesök och öppen studie- och yrkesvägledning för unga.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har studie- och yrkesvägledarexamen och har erfarenhet av att arbeta med ungdomar. Vi ser gärna att du har arbetat med ungdomar både inom grund- och gymnasieskolan och är väl insatt i hur trender och händelser i omvärlden påverkar ungdomars vardag, syn på studier och arbete. Vi ser gärna att du även har en god administrativ förmåga.

Ditt förhållningssätt till ungdomar präglas av lyhördhet och uppmuntran. Du motiverar de ungdomar du möter och ger dem en kraft och tro på sig själva inför framtida val. Vårt uppdrag omfattar hela Göteborg. Du jobbar utifrån ett genus- och mångfaldsperspektiv. Som kollega är det självklart för dig att dela med dig av idéer och erfarenheter för att utveckla KAA som helhet.

Som sökande till denna tjänst kommer du i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor om din kompetens inom efterfrågat område. Vi kommer att utgå från dessa i vårt urval till intervju och kommer därmed inte begära in något personligt brev i denna process. Målet med detta arbetssätt är att göra urvalet objektivt och träffsäkert.
ÖVRIGT
Friskvård är viktigt för oss. Vi har rökfri arbetstid och alla anställda har tillgång till ett brett utbud av tränings- och kulturaktiviteter.

Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.

Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.

Sammanfattning

Liknande jobb


15 september 2021

Studie- och yrkesvägledare till Vägledningscentrum

Studie- och yrkesvägledare till Vägledningscentrum

15 september 2021