Studievägledare vikariat 25%, SOL-centrum

Studievägledare vikariat 25%, SOL-centrum

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.Språk- och litteraturcentrum söker en studievägledare för ett vikariat med omfattningen 25%.

Tillträdesdag är 2020-09-01. Anställningen varar under perioden 2020-09-01—2021-06-18.

I arbetsuppgifterna ingår studievägledning samt därtill hörande administration för ämnet tyska.

Krav för anställningen är
– genomgången universitetsutbildning
– god kännedom om utbildning på högskolenivå i Sverige
– mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
– mycket god förmåga att samarbeta
– personlig lämplighet för möte med studenter i studievägledande samtal och för information till studenter och presumtiva studenter.

Meriterande för anställningen är tidigare arbete som studievägledare vid universitet eller högskola, erfarenhet av arbete med de studieadministrativa systemen LUBAS, UBAS, Ladok och NyA, kunskap om och helst egna studier inom ämnet tyska. Eftersom tjänsten är mycket utåtriktad och innefattar betydande inslag av kontakter med och service till inte bara studenter, lärare, forskare, doktorander och allmänheten, utan också med studenter i behov av pedagogiskt stöd, lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Ansökan ska bestå av en kort personlig presentationstext (max två A4), cv (max två A4) samt eventuella intyg och tjänstgöringsbetyg som intygar relevant arbetslivserfarenhet, personlig lämplighet, kommunikativ förmåga och administrativ skicklighet. Namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner ska anges i ansökan.

Eventuella frågor besvaras av biträdande prefekt med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå Marianna Smaragdi ([email protected],) eller utbildningskoordinator Helena Nilsson ([email protected], tel 046-222 93 80). Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Marianna Smaragdi efter samråd med utbildningskoordinator Helena Nilsson.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör

10 juli 2020

Administratör utbildning, tentamen och betyg

Administratör utbildning, tentamen och betyg

10 juli 2020

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör

8 juli 2020