Support Medvind

Arbetsbeskrivning

Hudiksvalls kommun byter och uppgraderar sina personalsystem i vinter och i samband med detta rekryterar vi en supportfunktion för Schemaläggnings- och bemanningssystemet Medvind. Från och med februari 2024 administreras alla kommunens medarbetare i Medvind. I medvind hanteras exempelvis scheman för tillsvidare- och månadsanställda, bokning och tidrapportering av timavlönade, verksamheternas olika arbetstidsavtal samt all frånvarorapportering.

Systemförvaltningen ligger under organisationen "Lön Hälsingland" men utifrån att Hudiksvalls kommun är en stor arbetsgivare med över 4000 medarbetare ser vi att en mer verksamhetsnära support kommer att fylla en viktig funktion.
Supporten kommer organisatoriskt att tillhöra Rekrytering- och bemanningsenheten som är en del av personalenheten.

Tycker du att det låter spännande att bygga upp och bli en del av en helt ny funktion i kommunen? Vi söker nu dig som vill vara med i förberedelserna och införandet av det “nya” Medvind!

Välkommen med din ansökan


ARBETSUPPGIFTER
Som supportmedarbetare får du en varierande vardag där ingen dag är den andra lik. I rollen kommer du att vara ett stöd för chefer, administratörer och medarbetare från alla verksamheter vid majoriteten av de frågor som berör Medvind, exempelvis gällande schemaläggning, tidtyper och övrig personaladministration. Vid en del inkommande frågor kan det krävas att du gör en kartläggning och analys av problemet innan det eventuellt behöver lyftas vidare till Systemförvaltningen.

En annan del i rollen som supportmedarbetare är att ansvara för olika utbildningsinsatser i samband med löpande uppdateringar och förändringar i systemet samt vid introducering av nya chefer och administratörer.

KVALIFIKATIONER
Rollen som supportmedarbetare kräver att du har en administrativ utbildning alternativt dokumenterad erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. För att hantera rollen på bästa har du från en administrativ roll erfarenheter och kunskaper i personalsystemet Medvind eller liknande system. Det är önskvärt att du besitter kunskap om lagar och avtal som rör kommunal verksamhet.

För att passa i rollen som supportmedarbetare tror vi att du är:

• Självgående - Du tar ansvar för din uppgift, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.
• Flexibel - Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar.
• Tydlig Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du påminner och följer upp.
• Strukturerad Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar


ÖVRIGT
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.

I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.

Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.

Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs

I och med att du ansöker om denna tjänst lämnar du också ditt samtycke till att Hudiksvalls kommun behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.hudiksvall.se/Ovrigt/Om-personuppgifter.html
Observera att vi endast tar emot ansökningar via www.offentligajobb.se.

Sammanfattning

Liknande jobb


HR-Administratör

HR-Administratör

4 oktober 2023

Resursplanerare

Resursplanerare

2 oktober 2023