System- och supporttekniker

Arbetsbeskrivning

Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm. I kommunen arbetar ca 4.000 personer för att uppfylla målen om service, professionellt bemötande och tillgänglighet samt möta de utmaningar som ställs på en region i stark tillväxt. Mångfald gynnar utvecklingen. Vi eftersträvar därför en jämnare köns- och åldersfördelning samt varierad etnisk och kulturell bakgrund hos våra medarbetare. Kommunen arbetar kontinuerligt med att ge alla arbetsplatser förutsättningar för ett medskapande och ett strukturerat arbetssätt. Vi lägger därför stor vikt vid att Du delar kommunens värdegrund och medarbetarpolicy. För mer information: www.nykoping.se I Nyköpings kommun satsar vi på hälsofrämjande insatser för våra medarbetare och har därför infört rökfri arbetstid. ARBETSUPPGIFTER Enheten, som idag består av 22 medarbetare, befinner sig i ett intensivt skede med etablering av en ny kundorienterad service, support och utbildningsorganisation för IT- och telefoni. Nya roller och arbetssätt införs successivt i syfte att nå kostnadseffektivisering och bättre resursutnyttjande. Enheten ökar sin fokusering på att erbjuda produkter och tjänster till all personal inom kommunen. Vi arbetar aktivt med att möta kraven på ökad säkerhet, kvalitet och tillgänglighet till kommunens IT-system. Arbetsuppgifterna som System- och supporttekniker innebär 1st och 2nd line support i vår Service Desk, support av arbetsstationer och kringutrustning samt viss del serveradministration. Du genomför även service och supportuppdrag ute hos användare eller i IT-enhetens lokaler. KVALIFIKATIONER Du som söker ska ha: . utbildning på lägst gymnasienivå, . goda kunskaper om persondatorer och kringutrustning samt . goda kunskaper om servermiljöer och nätverk. Du har en utpräglad servicekänsla, är pedagogisk i dialog med användare och har en förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Körkort är ett krav.

Sammanfattning

Liknande jobb


19 maj 2024

17 maj 2024