Systemförvaltare till IT-avdelningen (CDS)

Arbetsbeskrivning

Vi är ett framsynt energiföretag som satsar offensivt för att åstadkomma långsiktigt kloka energilösningar. Miljöfrågorna har länge varit i fokus hos oss och med vår breda kompetens och stabila grund satsar vi på att hjälpa våra kunder att i sin tur minska sin miljöpåverkan. Vårt arbete för ett hållbart Göteborgssamhälle innebär spännande utmaningar för våra medarbetare - vill du bli en av oss? [ IT-avdelningens enhet CDS ansvarar för förvaltning av Göteborg Energis[applikationer och Helpdesk.[Denna tjänst[är placerad i gruppen Mätning, Rapport och Analys inom CDS. Gruppen förvaltar främst system inom mätvärdeshantering, datalager och rapportverktyg, som exempel kan nämnas Generis, Business Objects och Oracle Warehouse builder. Dessutom finns ett fåtal egenutvecklade applikationer. Inom GE drivs ett projekt för etablering av ett Data Warehouse[(EDW) för att möta verksamhetens behov av analys och uppföljning. Detta kommer successivt att sättas i drift under hösten, vi behöver därför ha resurser[med stort intresse[för Business Intelligence (BI)[för att kunna förvalta och vidareutveckla produkten.[Eftersom nuvarande systemförvaltare slutar sin anställning på GE behöver vi tillsätta tjänsten så snart som möjligt [Arbetsuppgifter för tjänsten: * Applikationsansvarig/specialist för[EDW (Enterprise Data Warehouse) och Business Objects. * Fungera som back-up för andra[system som förvaltas inom CDS. * Ansvara för att säkerställa användbarheten/tillgängligheten inom överenskomna applikationer utifrån fastställda krav/verksamhetens behov (i enlighet med applikationens förvaltningsplan) * Ansvara för att omsätta funktionella krav från verksamheten till teknisk lösning samt tillse att förändringarna passar in i GE:S IT-miljö * Vid behov ingå förvaltningsgrupp/er * Tillse att aktuell dokumentation och rutinbeskrivningar för applikationen finns tillgänglig * Tillse att aktuell produktions-, test, utbildningsmiljö för applikationen finns tillgänglig * Ansvara för framtagning av uppdragsbeskrivningar och för att genomföra prioriterade uppdrag * Ansvara för att backa andra applikationsansvariga och att föra över kunskapen om egna applikationer till andra applikationsansvariga i sin grupp * Ansvara för framtagning av underlag för budgetering av applikationens kostnader * Bevaka ingångna leverantörsavtal inklusive regelbunden koll på licensbehovet * Medverka i projekt och uppdrag Lämpliga kvalifikationer: * Dataingenjör 120 poäng/ 180 HP, systemvetare eller motsvarande * Programmeringskunskaper (exempelvis .net, Visual studio, VBA, HTML) * Ha kunskaper och erfarenhet från XML, Oracle databas, portal och Warehouse builder samt Buisness Objects * Ha djupt intresse inom BI-området och erfarenhet från BI projekt/förvaltning * 2 års arbetslivserfarenhet eller mer[i liknande uppgifter[är meriterande * Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift samt[tycka om att presentera och förklara inför grupp. * Värdefulla egenskaper är att vara analytisk och strukturerad samtidigt som du ska ha en god samarbetsförmåga Vi arbetar för en jämn fördelning av kvinnor och män och ser gärna en spridning i etnisk och kulturell bakgrund hos personalen. Vi är övertygade om att[mångfald leder till utveckling.

Kontaktpersoner på detta företaget

Hans O Andersson, tf avdelningschef
031-62 63 04
Martin Sandin, avdelningschef
031-62 81 87
SACO Maria Andersson Iseppi, ordförande
031-626408
Vision Mona-Lisa Rhodin, ordförande
031-626999
Ingela Norén Olsson, enhetschef
031-626237, 0707-626237
Kenneth Nyberg, enhetschef
031-626176, 0722-095033
Bjarne Nordahl, enhetschef
031-626290, 0707-626290
Anders Bengtsson, enhetschef
031626558, 0761062664
Catharina Löfgren, enhetschef
031-626252
Ann-Marie Lindell, avdelningschef
031-62 64 16

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Göteborg Energi
  • 1 plats
  • Heltid/Deltid
  • Publicerat: 2 september 2010
  • Ansök senast: 5 oktober 2010

Besöksadress

Box 53
None

Postadress

Box 53
Göteborg, 40120

Liknande jobb


Systemförvaltare

Systemförvaltare

28 oktober 2021

Systemförvaltare

Systemförvaltare

28 oktober 2021

Systemförvaltare - ProjectWise

Systemförvaltare - ProjectWise

28 oktober 2021