Tandläkare till anställning som universitetsadjunkt ämnesområde cariologi

Tandläkare till anställning som universitetsadjunkt ämnesområde cariologi

Arbetsbeskrivning

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Odontologiska fakulteten
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Ämnesområdet
Inom ämnesområdet cariologi bedrivs såväl grundutbildning, forskning och forskarutbildning som internationell mastersutbildning. Vår verksamhet bedrivs av tandläkare med specialkompetens inom cariologi, kliniska assistenter, adjunkter och tandsköterskor. Vidare finns en klinik med specialkompetens som tar emot remisser från omgivande tandvård. Vår forskning handlar om olika aspekter på kariessjukdomen; från riskbedömning och genetik till stegvis exkavering. Forskningen bedrivs ofta i samarbete med såväl omgivande tandvård som med andra vetenskapsområden.

Innehåll och arbetsuppgifter

-undervisning med problembaserad och caseorienterad inriktning

-klinisk handledning inom ämnet cariologi

-egen klinisk verksamhet

-medverkan i avdelningens forskningsaktivitet

Behörighet
Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen på avancerad nivå, i detta fall tandläkarexamen samt har svensk tandläkarlegitimation. Dessutom krävs aktuell klinisk erfarenhet och visad klinisk och pedagogisk skicklighet.

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

Bedömningsgrunder
Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet såsom god samarbetsförmåga, nyfikenhet och förmåga att engagera till en god lärandemiljö.

Vi söker dig som är flexibel och tycker om att arbeta i team samt har sinne för struktur och god planering.

Meriterande för anställningen: Kunskap och erfarenhet av casemetodik. Flerårig erfarenhet av klinisk handledning av tandläkarstudenter inom cariologi. Eftersom anställningen innefattar handledning inom hela spektret av allmäntandvård, inkluderande  jourtandvård, endodonti, protetik, kirurgi och implantologi är det meriterande med aktuell, flerårig kompetens inom dessa områden.


•  Dokumenterad kompetens inom ämnet cariologi
• Dokumenterad förmåga till samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses


• Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
• Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning
• Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Upplysningar
Sektionschef/Docent Annika Björkner, annika.bjorkner@mau.se, tel. 040-665 85 32
Ämnesföreträdare/Docent Gunnel Hänsel Petersson, gunnel.hansel-petersson@mau.se, tel. 040-665 85 29

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-11-08.

Ansökan ska innehålla:


• Undertecknad meritförteckning
• Vidimerade betygskopior
• Pedagogisk avsiktsförklaring
• Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
• Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
• De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
• Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2020/240, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2020/240.

Övrigt
Anställningen omfattar 90 % under perioden 2021-01-01 till och med 2021-06-30. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Enligt överenskommelse

Fackliga företrädare
SACO: Josefine Cederhag, josefine.cederhag@mau.se
SEKO: sekocivil@seko.lu.se, tel. 046-222 93 66                      
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mah.se, tel. 040-665 76 49


Välkommen med din ansökan!

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Malmö universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 26 oktober 2020
  • Ansök senast: 8 november 2020

Liknande jobb


Tandläkare Enköping

Tandläkare Enköping

2 december 2020

2 december 2020

2 december 2020