Teamledare inom beroende och socialpsykiatri

Teamledare inom beroende och socialpsykiatri

Arbetsbeskrivning

Håbo kommun, mer känt som Bålsta, söker dig som vill göra skillnad.

Vill du vara med och skapa en tillgänglig och modern socialtjänst för vuxna med beroende och socialpsykiatrisk problematik?

I Håbo kommun bedriver vi just nu ett omfattande utvecklingsarbete för att möta morgondagens behov inom flera verksamhetsområden där vårt fokus är att i största möjliga mån ge våra kommunmedborgare rätt hjälp i rätt tid. Vi är stolta över att ha Sveriges viktigaste arbete och möjlighet att varje dag påverka människors livsvillkor till det bättre utifrån en sammanhållen socialtjänst. 

Vill du vara med på vår fortsatta resa?

Varmt välkommen med din ansökan!

 

DIN NYA ARBETSPLATS

Socialförvaltningen och avdelningen stöd till barn, unga och vuxna står i en spännande omorganisation och vi söker nu en teamledare till Myndighetsenheten vuxen och LSS med inriktning mot utredning, uppföljning SoL och LVM för vuxna personer inom beroende och socialpsykiatri. 

I avdelningen ingår förutom Myndighetsenheten Vuxen och LSS även Enheten för barn och unga,  Samordningsenheten, Behandlingsenheten, Arbetsmarknadsenheten och Enheten för ekonomiskt bistånd och etablering.  

Enheten, bestående av 8 personer med olika roller och befattningar, befinner sig i ett aktivt utvecklingsarbete och du som teamledare kommer ha en stor del i detta där du främst kommer att arbeta tillsammans med våra tre Socialsekreterare och Enhetschef.

 

Rollbeskrivning

Teamledaren arbetar på uppdrag av och rapporterar till enhetschef. Du har ett nära samarbete med den andra teamledaren. 

Teamledaren ska ta ansvar för att verksamheten levererar rätt kvalitet och tillse att arbetet på enheten bedrivs resurseffektivt i enlighet med de styrdokument, metoder, gemensamma mål och specifika uppdrag som finns i verksamheten. Teamledaren ansvarar också för att påvisa kompetensbehov, rekryteringsbehov och förbättringsområden på den egna enheten.

Teamledaren kan vara enhetschefen behjälplig med vissa delar av rekryteringsarbetet.

Teamledaren kan gå in vid enhetschefs frånvaro.

Teamledaren ska också i övrigt, på uppdrag av enhetschef, kunna bistå enhetschefen inom andra lämpliga ansvarsområden vilka kan omfatta exempelvis arbete med interna och externa samverkansparter, kontakt med brukare och företrädare, planering av verksamheten i stort, enhetens kommunikation, säkerhetsfrågor och introduktion av nya medarbetare samt företräda enheten i domstol i individärenden.

Teamledaren ska vara behjälplig med statistik, underlag och nyckeltal samt kunna fungera som superanvändare i enhetens olika verksamhetssystem.

Teamledaren ska ta ansvar för sin egen kompetensutveckling och delta i personalmöten och utbildning samt nyttja sina möjligheter till inflytande.

Teamledaren ska vara en god förebild för kollegor och medarbetare samt vara en god ambassadör för verksamheten.

Teamledaren kan ha egna ärenden, vara den som är handläggare i extra svåra ärenden samt ha ett särskilt ansvar som tex placeringar.

På enheten tror vi på att hålla dialoger öppna och levande om arbetsmiljö, där vi tillsammans ansvarar för ett trevligt arbetsklimat och eftersträvar en känsla av trygghet inför varandra och ”högt i tak", det ska vara roligt att gå till jobbet!

Håbo kommun är en relativt liten kommun vilket innebär en närhet till samverkanspartners och beslutsfattare.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som vi bedömer som likvärdig. Mycket god kunskap om lagstiftning och erfarenhet av myndighetsutövning med målgruppen är ett krav. Tidigare erfarenhet av teamledaruppdrag är meriterande. 

Då tjänsten innefattar administrativt arbete samt utfärdande av exempelvis tjänsteutlåtande behöver du ha en god förmåga att uttrycka dig i svenska språket i både tal och skrift. Du har goda ledaregenskaper och är trygg i kritiska handläggningsprocesser som exempelvis LVM. Utbildning inom ex ASI, MI, IBIC och CM är meriterade och även erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemen Pulsen Combine.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förutsätter att du har ett professionellt förhållningssätt och utmärkt samarbetsförmåga där du kontinuerligt bidrar till en god arbetsmiljö. Du är självständig, stresstålig och systematisk i ditt arbetssätt och kan söka relevant information och organisera ditt arbete utifrån verksamhetens mål. Du är positiv och lösningsfokuserad med ett helhetsperspektiv där kommunmedborgaren alltid är i fokus.  

 

Vi erbjuder

Vi erbjuder friskvårdstimme, friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid, distansarbete och möjlighet till semesterväxling.

Om Håbo kommun


Allt fler upptäcker Håbo kommun, en ung och spännande tillväxtkommun med Bålsta som centralort. Vi är 22 000 invånare och fortsätter att växa. Vårt centrala läge i en växande region ger oss närhet och bra kommunikationer till de större städerna. Från både Stockholm och Västerås tar du dig hit på 30 minuter. I Håbo kommun har vi även en intern närhet som ger medarbetare stor möjlighet till inflytande och utveckling. Här har du möjlighet att vara delaktig i förändrings- och utvecklingsarbetet.

Vi är ca 1 600 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. För oss är det en självklarhet att ständigt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Hållbar miljö, hälsa och välbefinnande samt teknisk utveckling är några viktiga ingredienser i det arbetet.

Sammanfattning

Liknande jobb


Arbetsledare till Öppenvård barn och unga

Arbetsledare till Öppenvård barn och unga

4 december 2023

1 december 2023

Teamledare öppenvård barn och familj

Teamledare öppenvård barn och familj

1 december 2023

Förste biståndshandläggare till enhet Äldre och funktionsnedsatta

1 december 2023