Teamledare till ankomstboendet Sagåsen i Mölndal

Teamledare till ankomstboendet Sagåsen i Mölndal

Arbetsbeskrivning

Vi söker teamledare till ankomstenhet 3 Sagåsen.

Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö där ständiga förbättringar och mötet med människor står i fokus.

I dagsläget har vi 390st plaster i ankomstboendet på Sagåsen. Vi arbetar teambaserat och teamet består av en teamledare och ett antal handläggare och boendeassistenter. Vi arbetar mycket med trygghetsfrågor i boendet. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som teamledare företräder du arbetsgivaren och stödjer närmaste chef i det operativa ledningsarbetet på enheten. Det innebär att du fördelar resurser, samordnar och följer upp teamets dagliga arbete och rapporterar löpande till enhetschefen. Genom ett coachande förhållningssätt vägleder du medarbetarna i teamet. 

Du leder teamet som består av boendeassistenter och handläggare mot resultat och måluppfyllelse och säkerställer att standarder följs. Du driver arbetet med att ständigt förbättra metoder och arbetssätt. Som teamledare medverkar du till att enheten har bra förutsättningar i form av en utvecklande arbetsmiljö, rätt kompetens, rimlig arbetsbelastning, tydliga mål och en god planering.

Ankomstboendet i Sagåsen har idag ansvaret för regionens samhällsinformation och i rollen som teamledare kommer du även att vara huvudansvarig för den delen. Ett annat uppdrag som tillkommer i rollen gäller avvecklingen av Migrationsverkets bostäder i regionen.

Personliga kompetenser
Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektiv nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang, tillit och delaktighet. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har förmågan att se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Fattar snabba beslut och agerar utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra omständigheter och visar omdöme under tidspress.

Krav

- Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning, eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
- Erfarenhet av att leda och utveckla grupper och/eller individer
- Erfarenhet av coachande ledarskap
- Erfarenhet av ledande position i ett teambaserat arbetssätt
- Erfarenhet av förvaltningsrättslig ärendehantering
- Erfarenhet av att leda i förändring
- Kunskap om samtals- och utredningsmetodik
- B-körkort
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- Goda kunskaper i Officepaketet

Meriter

- Erfarenhet från arbete i ansökningsverksamhet
- Erfarenhet av arbete i mottagningsverksamhet och boende
- Erfarenhet av samverkan med andra myndigheter

Upplysningar
Anställningsform: Vikariat 1 år
Arbetstider: Kontorsarbetstid
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Sagåsen Mölndal
Tillträde:2022-01-01

Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.

Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 16 december 2021. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet.


I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och Migrationsverkets värdeord mod, empati och tydlighet.


När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan. Ansökningar med ofullständigt CV eller uteblivna svar på frågor beaktas inte i lika stor utsträckning. Som en del i rekryteringsprocessen kan du behöva genomföra tester och/eller arbetsprover. Om du kallas till intervju kan du också komma att behöva besvara ett antal frågor kopplat till säkerhet.


För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Sammanfattning

Liknande jobb


21 januari 2022

Samordnare för tentamensservice

Samordnare för tentamensservice

20 januari 2022