Teamledare till Försörjningsstödsenheten

Teamledare till Försörjningsstödsenheten

Arbetsbeskrivning

Vi söker en till teamledare till Försörjningsstödsenheten. Försörjningsenheten i Falu kommun är organiserad inom Arbetslivs- och socialförvaltningen sedan januari 2021. Försörjningsenheten har slagits samman med arbetsmarknadsenheten och finns inom samma sektion, sektion Arbetsliv. Enheten leds av en enhetschef och en bitr. enhetschef. Enheten består av 30 medarbetare som är indelade i sju team som leds av förnärvarande två teamledare. Försörjningsenheten arbetar med att utifrån Socialtjänstlagen utreda rätten till bistånd och stötta medborgare till att bli självförsörjande. Utifrån ett respektfullt förhållningssätt arbetar försörjningsenheten med målsättning att individer ska uppnå självförsörjning.

Vi har inlett ett utvecklingsarbete där vi vill fokusera mer på uppdraget som handlar om att bistå människor till egen försörjning och mindre på handläggningsprocessen. Vi planerar därför för införande av E-ansökan och Digital medarbetare för att frigöra personaltid från handläggningsprocessen. Visionen är mer kvalitativt socialt arbete för faluborna och en mer attraktiv arbetsplats för medarbetarna.

Försörjningsenhetens arbete utgår från Arbetslivs- och socialförvaltningens värdegrund. Vi utgår från människors lika värde och ett respektfullt bemötande. Vi inser vikten av allas delaktighet, vilket syns i vårt engagemang, ett lösningsfokuserat förhållningssätt och en tilltro till den enskildes egen förmåga. Kommuninvånarna ska kunna förvänta sig snabb och lättillgänglig information och rådgivning, redan i första kontakten.

ARBETSUPPGIFTER
Som teamledare ingår du i enhetens ledningsteam som leds av enhetschef och bitr. enhetschef. Du leder enheten tillsammans med ledningsteamet, där du som teamledare levererar underlag till enhetschef och bitr. enhetschef som exempelvis statistik, uppdaterar verksamhetshandbok, riktlinjer samt rutiner mm. Du medverkar och är drivande i verksamhetsutveckling och i olika projekt enheten ingår i. 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att leda, fördela samt planera det dagliga arbetet i något av teamen. Du har en arbetsledande roll och är den som främst arbetar mot medarbetarna, där din arbetsuppgift är att handleda medarbetare i deras dagliga arbete på ett rättssäkert sätt utifrån Falu kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd, du följer även upp deras arbete och ger feedback. Du ansvarar därmed för ärende- och handläggningsprocessen, implementering och uppföljning av handläggningsrutiner. Du kommer också att besluta i enskilda ärenden enligt delegation. Som teamledare kommer du också att bidra till teamets lärande- och kompetensutveckling och utvecklings- och förbättringsarbete. Du förväntas även vara drivande i den aktuella digitala omställningen med utveckling och lärande för medarbetarna.

Du är en drivande part i både intern som extern samverkan. I dina arbetsuppgifter ingår det att löpande inhämta nya rön så som forskning och domar som för enheten framåt. 

KVALIFIKATIONER
Utbildning och erfarenhet

- Socionomexamen eller annan beteendevetenskaplig utbildning inklusive socialrätt som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig
- Mycket god erfarenhet av försörjningsområdet
- God och tydlig kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska
- Intresse och engagemang för ledarskap och utvecklingsfrågor inom området
- God erfarenhet av digitala system samt goda datakunskaper
- B-körkort 

Personliga egenskaper

Då du som teamledare har tydlig ledarroll på enheten ser vi det som viktigt att du har goda ledaregenskaper, vilket innebär att du i det dagliga arbetet coachar, inspirerar och motiverar medarbetare. Du har förmåga att få andra att växa i sina roller samtidigt som du delegerar arbetsuppgifter och är stödjande när det uppstår problem som måste lösas. Det är viktigt att ha god samarbetsförmåga och vilja att dela med sig av kunskaper och erfarenheter i teamet. Vidare ser vi att du enkelt kan bygga förtroendefulla relationer, är lyhörd och kan lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är ansvarstagande både för egen del och för helheten, samt besitter du god sakkunskap inom det egna yrkesområdet.

Vi ser att du är strukturerad, kan organisera och prioritera arbetsuppgifter samt sätter upp och håller deadlines. Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Utöver detta så söker vi dig som är utvecklingsinriktad, kunskapssökande och som vill arbeta i en föränderlig verksamhet. 

Meriterande kvalifikationer

- God ledarskapsförmåga, erfarenhet av att leda andra
- Ledarskapsutbildning/program
- Erfarenhet att arbeta i projekt, processer
- Erfarenhet av arbete med e-ansökan, Digital medarbetare
- Erfarenhet av andra områden inom socialtjänst så som psykiatri, missbruk, beroende och våld i nära relationer, barn- och familj
- Erfarenhet av samarbete med andra myndigheter så som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, AME osv.
- Utbildning i MI, motiverande samtal
- Utbildning i lösningsfokuserat arbete
- Erfarenhet av verksamhetssystemet TRESERVA

ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde efter överenskommelse. I Falun erbjuds alla heltid med möjlighet till deltid. Kopior på betyg lämnas i samband med intervju.

UPPLYSNINGAR

Enhetschef Elin Johansson 023-866 18
Biträdande enhetschef Camilla Arcari 023-824 66

FACKLIGA FÖRETRÄDARE

Jan Nyberg, Akademikerförbundet SSR, 023-821 67

Christina Johansson, Vision, 023-821 10

ÖVRIGT

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se

Arbetsplats

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Falu kommun
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 29 april 2021
  • Ansök senast: 13 maj 2021

Liknande jobb


Gruppledare LSS och socialpsykiatri

Gruppledare LSS och socialpsykiatri

10 juni 2021