Teamledare till ny funktion för felaktiga utbetalningar

Teamledare till ny funktion för felaktiga utbetalningar

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med i utvecklingen av en modern, resultatorienterad funktion för hantering av felaktiga utbetalningar (FUT)? Vill du vara med och påverka hur arbetet ska bedrivas framöver på förvaltningen? Vi söker nu dig som vill vara med att bistå kvalitetschef att starta upp samt arbetsleda FUT-funktionen. Som teamledare hos oss får du bidra med din kompetens i arbetet med att driva och utveckla rättssäker handläggning av ekonomiskt bistånd och vi söker dig som har högskoleutbildning och utredningsbakgrund.

Vår nyskapade stabsenhet för kvalitets- och verksamhetsutveckling är motorn i förvaltningens verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete samt stöd till samtliga enheter. På kvalitets- och utvecklingsenheten har förvaltningen organiserat den nya funktionen för hantering av felaktiga utbetalningar (FUT). Vidare ansvarar enheten på en strategisk nivå för de så kallade perspektivfrågorna och representerar förvaltningen i olika nätverk internt så väl som externt. Enheten har det övergripande ansvaret för förvaltningens digitaliseringsarbete, beslutsstöds- och kvalitetsledningssystem. Vid enheten arbetar idag ett tiotal medarbetare med olika bakgrund och kompetenser som exempelvis utvecklare, verksamhetscontroller och projektledare.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens gemensamma uppdrag, oavsett var i förvaltningen man verkar, är att leda invånare i Eskilstuna till insatser och utbildning som leder till egen försörjning. Tillsammans i förvaltningen bygger vi ett Eskilstuna med bättre livsvillkor för alla. För att lyckas med uppdraget omfattar förvaltningens verksamhet arbetsmarknad, försörjningsstöd samt vuxenutbildning. Här finns också samordningen av kommunens operativa flyktingmottagande och vissa integrationsinsatser. Förvaltningens målbild är att alla som kan jobba ska jobba.

Välkommen att läsa mer och söka denna tjänst som teamledare och vi rekryterar nu samtidigt även ett flertal FUT-utredare.

ARBETSUPPGIFTER
Teamledarens uppgift är att leda och fördela arbetet i en grupp om cirka åtta utredare. Rollen blir viktigt i det intensifierade arbetet med att utreda felaktiga utbetalningar inom ekonomiskt bistånd. Att bygga upp en ny verksamhet och skapa engagemang och delaktighet i gruppen blir den första och kanske viktigaste uppgiften. Sedan blir det självklart viktigt att utveckla ett gott samarbete och strukturerat arbetssätt inom FUT-funktionen. Andra arbetsuppgifter i rollen är följande:

• Stödja utredarna i sitt arbete med regelbunden granskning och avstämning. Det handlar om vardagsnära stöd genom att fördela ärenden, coacha och entusiasmera/utmana medarbetare enskilt och i grupp.
• Förbereda och kvalitetssäkra beslutsunderlag och vara föredragande i nämnd.
• Vid tillfälliga arbetstoppar eller andra tillfällen själv utreda och handlägga felaktiga utbetalningar.
• Bemöta brukare i vissa ärenden.
• Bidra till kompetenshöjande insatser inom verksamheten
• Verka för god rättssäkerhet och säkerställa god kvalitet och effektivt resursutnyttjande.
• Som teamledare ansvarar du för att vägleda teamet mot gemensamma mål och följa upp verksamhetens uppdrag och resultat.
• I rollen som teamledare förväntas du också hålla dig underrättad om förändringar i omvärlden som exempelvis nya lagar och kunskapsutveckling.

I den här tjänsten förekommer mediakontakter varför man behöver känna sig bekväm med det. Teamledaren får ett nära samarbete med kvalitetschef och övriga medarbetare vid enheten. I rollen är det viktigt med samverkan både internt och externt med exempelvis enhetschefer inom området arbete och försörjning, andra myndigheter, Kronofogden, Polismyndigheten, Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Bostadsbolag med mera.

KVALIFIKATIONER
För att lyckas i rollen vill vi att du har följande bakgrund:
• Högskoleutbildning med samhällsvetenskaplig inriktning.
• Arbetslivserfarenhet av utredningsarbete minst 2 år, från socialtjänst, statlig myndighet eller liknande.
• Ledarerfarenhet till exempel från tidigare roller som samordnare, projektledare eller arbetsledare/teamledare.
• God datorvana (daglig användare av Officepaketet)
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Det är också meriterande om du har:
• Erfarenhet av att jobba med myndighetsutövning inom socialtjänst.
• Att kunna läsa och tolka juridiska texter.
• Har arbetat inom en politiskt styrd organisation
• Erfarenhet av att arbeta i VIVA eller annat dokumentationssystem
• Tidigare erfarenhet av arbete med Brottsutredning
• Kunskap i Socialtjänstlagen.

Personliga egenskaper som är viktiga för att lyckas som teamledare hos oss är:
• Har ett systematiskt arbetssätt med en god förmåga att prioritera sitt arbete.
• Vana att analysera komplexa frågor.
• God samarbetsförmåga.
• På ett ansvarsfullt och självgående sätt skapa engagemang
• Vara resultatorienterad och driva arbetet framåt mot uppsatta mål.
• Kunna behålla lugnet i stressade situationer.
• Det är viktigt att du är tydlig i din kommunikation och att du har en förmåga att kunna fatta beslut.
• Du kommer gärna med förslag och idéer som du tillsammans med din grupp arbetar vidare med för att omsätta i praktiken och på så sätt utvecklar arbetet.

Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt arbete med goda möjligheter till personlig utveckling i rollen som ledare!

Registerutdrag krävs.

ÖVRIGT
Bifoga ditt examensbetyg och examensbevis med din ansökan.
Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder.

I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi har under många år bedrivit ett målmedvetet och brett jämställdhetsarbete och är stolta över att ha tilldelats Svenska jämställdhetspriset. Vi är också en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 9 000 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap/ledarskap.

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad!

Kontaktpersoner på detta företaget

Rekryteringskonsult Anna Dahlberg
016-710 28 30
Rekryteringskonsult Therese Klingmalm (nås v.31-32)
016-710 51 38
Enhetschef Thria Rahman (nås v.31-32)
016-710 84 56
Rekryteringskonsult (semester V.32-34) Hanna Söderberg

Rekryteringskonsult (semester V.32) Therese Gustavsson

Rekryteringskonsult (semester V.31-34) Hanna Söderberg

Rekryteringskonsult Therese Gustavsson

Rekryteringskonsult Lisa Bele
016 - 710 25 78
Rekryteringskonsult Elin Engström
016- 710 51 39
Rekryteringskonsult Sofia Kroné Karlsson
016-710 27 52

Sammanfattning

Besöksadress

63186 Eskilstuna
None

Postadress

Alva myrdals gata 3d
Eskilstuna, 63186

Liknande jobb


Förste socialsekreterare till Barnsekreterare Angered

Förste socialsekreterare till Barnsekreterare Angered

5 maj 2021

4 maj 2021

4 maj 2021