Tekniker med militär bakgrund

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som råmanusförfattare av framförallt materielpublikationer till Försvarets Materielverk (FMV) och Försvarsmakten (FM). Du kommer ibland även att fungera som projektledare i sådana projekt. En väsentlig del av arbetet är att tillsammans med leverantörer till FMV/FM ta fram indata till dokumentation för ny och gammal materiel och ibland även utföra underhållsanalyser. Beroende på din färdighet i svenska språket kan även produktion av textinnehåll ingå i dina arbetsuppgifter.
Du kan även komma att arbeta med civila produkter.
Tjänsten är till största del en teknisk tjänst varför utbildning, erfarenhet och kunskap inom teknik väger tyngst i vår utvärdering. God språklig förmåga är en merit men inte ett krav.
Resor inom Sverige förekommer i större eller mindre omfattning.
Placeringsort är primärt Skellefteå, men Boden kan även vara ett alternativ.

Vem är du?
Erfarenhet av teknisk tjänst inom Försvarsmakten under minst två år är ett krav. Vilket materielslag du arbetat med är av mindre betydelse, men erfarenhet av markbunden materiel är en merit. Du har sannolikt en gymnasieutbildning (helst inom området teknik) påbyggd med en teknisk utbildning inom det militära området.
Vi tror att du är familjär med de vanligast förekommande stödsystemen inom Försvarsmakten som t.ex. FREJ, LIFT, MVIF, DITO, m.fl.

Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete i ett konsultföretag med 50-talet anställda med trivsam miljö och korta beslutsvägar.
Du får arbeta i en utvecklande miljö med erfarna och professionella arbetskamrater som gärna hjälper dig att växa i din yrkesroll. Du kommer att få bra stöttning av våra gruppchefer och våra erfarna konsulter i Skellefteå och på andra kontor.
Vi har det lilla företagets fördelar med snabba beslut och liten ?byråkrati? samtidigt som vi har resurser och ambitioner att växa med våra anställda. Du får arbeta med moderna hjälpmedel och programvaror i teknikens framkant.
Du har stora möjligheter att påverka din personliga utveckling genom eget engagemang och drivkraft. Eftersom våra kunder kräver att vi ständigt utvecklar våra arbetsmetoder, krävs en kontinuerlig kompetensutveckling av våra konsulter.
Våra lokaler finns på Solbacken, ca två kilometer från Skellefteå centrum. I Boden finns vi på Pontonjärvägen 10 (gamla Ing 3).

Frågor runt tjänsten
Frågor runt tjänsten besvaras av vår gruppchef Veronika Waleij eller vår VD Tommy Lundström. Veronika når du på telefon 070-557 72 47, Tommy på telefon 070-229 04 19.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tommy Lundström
010-49 24 317 070 - 229 04 19
VD Tommy Lundström
010-4924317 070-2290419
Gruppchef grafiker Andreas Brännström
010-4924302 070-656 60 10
Gruppchef Interaktiv media Magnus Johansson
010-4924310 076-761 31 16
VD Tommy Lundström
010-4924317 070-229 04 19
Gruppchef teknikinformatörer Veronika Waleij
010-4924313 070-557 72 47
VD Tommy Lundström
010 - 492 43 17
Avd.chef Magnus Johansson
010 - 492 43 10

Sammanfattning

Besöksadress

Paviljongvägen 17
Sundsvall

Postadress

Paviljongvägen 17
Sundsvall, 85240

Liknande jobb


1 juni 2020

Manusproducent & flashproducent

8 oktober 2010

Manusproducenter / pedagoger

31 maj 2010