Telefonförsäljare

Arbetsbeskrivning

Vill du göra en viktig insats?Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) bildades 1922 och är teckenspråkiga dövas intresseorganisation.SDR är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund med uppgift att tillvarata dövas sociala, ekonomiska, språkliga och kulturella intressen.Teckenspråket är av central betydelse i all vår verksamhet, för vår gemenskap, självkänsla och kulturella identitet.Behovet av teckenspråk i livets alla skeden går som en ledstjärna och röd tråd genom vår verksamhet.Att vara teckenspråkig döv är inte ett funktionshinder i vanlig bemärkelse.I en teckenspråkig miljö finns inget handikapp, i kontakten med hörande däremot uppstår ett kommunikationshandikapp.Det handlar inte bara om direktkontakt med hörande som inte behärskar teckenspråk, utan lika mycket om tolkbrist, om otextade TV-program och svenska filmer, om svårbegriplig samhällsinformation på svenska språket.Det största hindret för oss är oförståelse och okunskap om vår speciella kultur, problem och behov i kombination.Därtill kommer en krympande samhällsekonomi, som får till följd att vi får kämpa oerhört hårt för att ens komma i närheten av den mängd kultur och den sociala, språkliga, tekniska och samhälleliga nivå som är en självklarhet för hörande.Försäljningsavdelningen har funnits sedan 1970 och vår uppgift är att samla in pengar till förbundet. Tidigare erfarenhet av telefonförsäljning är positivt, men inte ett krav.Din ålder är inte det viktigaste, du kan vara allt mellan 18-75. Det är viktigt att du är självständig, ansvarsfull och tycker om att arbeta resultatinriktat.Arbetet kommer att skötas ifrån din egen bostad.Arbetstiden är flexibel och du kan styra själv, men vi vill att du redovisar order minst 3 gånger/månad.

Sammanfattning

Liknande jobb


20 augusti 2010

Säkerhetsarkitekt

21 augusti 2010

Specialist Applikationssäkerhet

21 augusti 2010

23 augusti 2010