Textilslöjdlärare till Sörgårdsskolan

Textilslöjdlärare till Sörgårdsskolan

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Björnboda-Sörgårdsskolans verksamhet omfattar förskoleklass och grundskola 1–6 samt fritidshemmens verksamhet för ca 640 elever och 100 medarbetare.

Skolorna ligger i villa- och radhusområdena Vinsta och Kälvesta med närhet till natur och gröna parker. Det finns goda kommunikationer med buss som ansluter till både tunnelbana och pendeltåg. Sörgårdsskolan är en F- 6 skola med en till två paralleller och ca 240 elever. Skolan har tre arbetslag som leds av en arbetslagsledare. I arbetslagen arbetar lärare, fritidspedagog och barnskötare. Skolans ledningsgrupp består av rektor, två biträdande rektorer för Björnbodaskolan, en biträdande rektor för Sörgårdsskolan och en administrativ chef. Skolans elevhälsoteam där rektor och biträdande rektorer ingår, består av kurator, skolsköterska, specialpedagoger, speciallärare, SVA-lärare och skolpsykolog. Båda skolorna har engagerad personal där kooperativt lärande, formativ undervisning, digitalisering och arbetet för elevens hela skoldag är prioriterade områden. Fritidshemspersonalens kollegiala arbete har fokus på fritidshemmets uppdrag. Vår vision är att vara en bra skola för alla. För oss betyder det att vi har positiva förväntningar på eleverna, varandra och oss själva. Vårt inkluderande förhållningssätt och goda bemötande, där alla ska känna delaktighet, genomsyrar vår verksamhet. För att arbeta för vår vision sätter vi dialogen, kollegialt lärande och elevhälsa i fokus.

Arbetsbeskrivning
Sörgårdsskolan söker inför vårterminen en lärare i textilslöjd. Tjänsten är 70% och du kommer att undervisa elever i årskurserna 3–6. Du undervisar även elever i årskurs 3 från Björnbodaskolan. Du ansvarar för planering, dokumentation och utvärdering av textilslöjdsundervisningen. Du ingår i ett arbetslag med lärare i årskurs 4–6 och samarbetar med lärare i trä- och metallslöjd. Vi lägger fokus på kooperativt lärande, formativ undervisning, digitalisering, trygghet och arbetsro.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en engagerad pedagog inom ditt ämne. Du är väl insatt i skolans styrdokument. Du är bra på att organisera, kommunicera, skapar goda relationer och är alltid professionell i möten med elever, vårdnadshavare och medarbetare. Du är en tydlig ledare som ska vilja bidra med att utveckla verksamheten och skapa en positiv lärandemiljö med elevens perspektiv i fokus. God samarbets-och initiativförmåga är egenskaper som vi värdesätter högt.

Övrigt
Intervjuer påbörjas under ansökningsperioden.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Lärare slöjd årskurs 3-9, Åkerskolan

Lärare slöjd årskurs 3-9, Åkerskolan

3 maj 2021

Lärare bild årskurs 3-9, Åkerskolan

Lärare bild årskurs 3-9, Åkerskolan

3 maj 2021

Lärare till Bagaregårdsskolan

Lärare till Bagaregårdsskolan

3 maj 2021

Lärare till Bagaregårdsskolan

Lärare till Bagaregårdsskolan

3 maj 2021