Tillståndssakkunnig

Arbetsbeskrivning

E.ON Elnät Sverige AB levererar el, med hjälp av 126 160 km elledning, till ca 1 miljon elkunder från södra Skåne till mellersta Norrland. Vi är Sveriges största nätägare och har visionen att vara den ledande eldistributören i Norden. Våra prioriterade områden idag är vädersäkring av elnätet, anslutning av vindkraft och smarta elnät. Vår avdelning Tillstånd och Rättigheter inom enheten Anläggning söker nu en

Tillståndssakkunnig

I rollen som tillståndssakkunnig kommer du att självständigt ansvara för tillståndsprocesser för elnätsanläggningar, från planeringsstadiet fram till färdig ansökan.

Detta innebär att du kommer att arbeta med nätkoncessioner, andra tillstånd, dispenser och anmälningsärenden enligt ellagen, miljöbalken, kulturmiljölagen etc. Du kommer även att förhandla och träffa överenskommelser om markupplåtelse med berörda fastighetsägare. Internt kommer du vidare att fungera som en stödfunktion inom anläggningsenheten inom såväl regionnäts-, lokalnäts-, stations- och vindkraftprojekt vad avser framtagandet av tillståndshandlingar och strategier. Som sakkunnig kommer du ha ett nationellt ansvar inom tillståndsrelaterade frågor gentemot projektbeställare i nya projekt. Du kommer att vara rådgivande och bistå med kompetens om E.ON Elnäts arbetsmodell i tillståndsprocessen inom ärenden där konsult har utsetts att utföra tillståndsdelarna.

Profil
Du har en högskoleutbildning inom miljö/juridik/lantmäteri/ alternativt likvärdig kompetens förvärvad på annat sätt. Du har vana från arbete med lagstiftning och har gärna erfarenhet av arbete med miljökonsekvensbeskrivningar. Erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter inom branschen eller närliggande branscher med relevanta myndighetskontakter är meriterande. Även kunskaper inom GIS är meriterande. Det är viktigt för tjänsten att du har ordning och reda, affärsmässighet och kvalitetstänkande. Du besitter förändringsvilja, social kompetens och samarbetsförmåga vilket är viktigt med tanke på att arbetet medför möten i många olika sammanhang. Du är självgående, flexibel, leveransinriktad, uttrycker dig väl i tal och skrift samt har en förståelse för helhetsresultat som bygger på kundnöjdhet, vilket är mycket viktigt i vår verksamhet.E.ON strävar efter att spegla samhällets utveckling och vi välkomnar sökanden som breddar vår mångfald.

Kontaktpersoner på detta företaget

Rekryterare Susanne Lindell
070-246 47 81
Rekryterande chef Anders Fransson
070-324 45 01
Aktivitetsledare Per Clasén
070-698 04 19

Sammanfattning

Besöksadress

Deltavägen 3
Växjö

Postadress

Carl Gustafs väg 1
Malmö, 20509

Liknande jobb


7 augusti 2020