Tillväxtchef till Burlövs kommun

Tillväxtchef till Burlövs kommun

Arbetsbeskrivning

Burlövs kommun - den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur.
Här skapar vi värde för våra medborgare i en kommun i tillväxt.

Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?

Burlövs kommun med 19 000 invånare i tätorterna Arlöv och Åkarp är strategiskt belägen mellan Malmö och Lund. Här byggs Södra stambanan ut till fyra spår och kommunen får en pendlarstation med 10 minuters trafik. Det skapar nya förutsättningar för kommunens utveckling. Planarbete för en ny stadsdel, Kronetorpstaden, med 5000 bostäder intill stationen pågår. Här ska byggas blandad stad med bostäder, kontor och service med bland annat badhus, skola och idrottsplats. Sockerbruket, som Arlöv byggts upp kring, flyttar och det kulturhistoriska industriområdet ska fyllas med verksamheter, bostäder och stadsliv. Planering och visionsarbete pågår!

Burlövs kommun söker nu tillväxtchef till den nybildade avdelningen på kommunledningsförvaltningen.
Vill du vara med och:
• bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
• forma samhällsbyggnadsprocessen?
• leda arbetet från översiktsplan till genomförande av större och mindre projekt av varierande komplexitet
• forma en ny avdelning?ARBETSUPPGIFTER
Som tillväxtchef leder du arbetet och har en viktig roll i samhällsbyggnadsfrågorna i kommunen. Du rapporterar till kommundirektören, är med i förvaltningens ledningsgrupp och i styrgruppen för samhällsbyggnadsprocessen.
Tillväxtavdelningen ansvarar för fysisk planering samt kommunens investeringsprojekt. Avdelningen består av drygt tio medarbetare stadsarkitekt; planarkitekter, mark- och exploateringsstrateg, miljöstrateg, GIS-strateg, samt projektledare med kompetens inom fastighet och gata. Tillsammans med övriga stödfunktioner inom kommunledningsförvaltningen ger avdelningen ett kvalitativt stöd till förvaltningar och deras verksamheter.
Under hösten 2019 gjordes en översyn av organisationen för samhällsbyggnad i syfte att säkerställa att den är ändamålsenligt organiserad och svara mot kommunens behov nu och i framtiden. Översynen gav vägledning till såväl förändrad organisationsstruktur som förändrade arbetssätt. Som ledare kommer du att ha en viktig roll i att bidra till en välfungerande avdelning samt fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet.
Kommunen befinner sig i ett expansionsskede som omfattar flera större och mindre områden för bostäder, verksamheter och samhällsservice.

Som ledare i Burlövs kommun är du en bärare av vår värdegrund och arbetar för vår attraktivitet som kommun och som arbetsgivare. Som chef för tillväxtavdelningen har du direkt ansvar för avdelningens arbetsmiljö, budget, verksamhet och personal.


KVALIFIKATIONER
För uppdraget söker vi dig som har akademisk examen. Du har erfarenhet av arbete med samhällsbyggnadsprocessen i ledande befattning i en politisk styrd organisation.

Du har mod och trygghet i såväl dig själv som i ditt ledarskap och du ser förändringsledning och utveckling som en naturlig del i chefsrollen. Du har en förmåga att se helheter, arbetar långsiktigt och håller dig á jour med vad som sker i omvärlden. Du är van att arbeta processorienterat och har erfarenhet av löpande verksamhetsutveckling med digitala lösningar. För uppdraget tror vi vidare att du behöver ha en gedigen erfarenhet av att arbete med projekt i tvärprofessionella team.

Du är en ledare med erfarenhet av både strategiskt och operativt perspektiv. Du leder en verksamhet med tydliga förväntningar och målstyrning, samtidigt med ödmjukhet och flexibilitet. Du värnar om respekt för politiken, myndighetsutövningen, medarbetarna och kommuninnevånarna.

Du har ett nära ledarskap som skapar bästa möjliga förutsättningar för dina medarbetare där du är:
- En god relationsskapare
- Motiverande och inspirerande
- Ärlig och äkta
- Modig
- Utvecklingsinriktad utifrån ett helhetsperspektiv


Stor vikt kommer att läggas vid balansen mellan färdighet, kunskap och personlighet.


ÖVRIGT
Burlövs kommun ser mångfald som en styrka i vårt gemensamma uppdrag.

Vi erbjuder utvecklingsorienterade arbetsplatser som kännetecknas av trivsel och arbetsglädje. Våra medarbetare är engagerade och i högsta grad delaktiga i att steg för steg realisera kommunens mål och uppdrag utifrån vår värdegrund.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


Bygglovschef

Bygglovschef

6 maj 2021

Bygglovschef till Nyköping

Bygglovschef till Nyköping

1 april 2021

Bygglovschef till Stadsbyggnad

Bygglovschef till Stadsbyggnad

18 mars 2021