Timvikarier inom Förskola, Grundskola & Fritidshem

Arbetsbeskrivning

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.

Stenungsunds kommun, är en expanderande kustkommun med ca 25000 invånare, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhetssyn, öppenhet, delaktighet och insyn är ledord i vår organisation.

Sektor Utbildnings huvudsakliga uppdrag handlar om barns lärande och utveckling och elevers rätt att uppnå goda kunskapsresultat utifrån sina behov och förutsättningar. Sektor Utbildning omfattar all kommunal utbildningsverksamhet och verksamheten för Kultur och fritid och består av sex verksamheter; Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kompetens och Utveckling, Stöd och Utveckling samt Kultur och fritid. Förskoleklass, grundsärskola, fritidshem, gymnasiesärskola och särvux tillhör också sektorns ansvar och ingår i någon av verksamheterna.
Sektor Utbildning söker nu timvikarier inom verksamheterna Förskola och Grundskola. Verksamheten Förskola ansvarar för att erbjuda barnomsorg för barn 1-5 år inom förskola och pedagogisk omsorg. Verksamheten bedrivs vid femton förskolor samt i pedagogisk verksamhet (familjedaghem). Verksamheten Grundskola ansvarar för att erbjuda förskoleklass, grundskola samt fritidshem. Verksamheten bedrivs vid tio grundskolor.


ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifterna är sedvanligt förekommande inom förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Att arbeta som timvikarie är både omväxlande och roligt! Du kommer att träffa många barn under en dag och du är en viktig del i att skapa en trygg och lärande miljö för våra barn och unga. Inom grundskolan kan du komma att leda en elevgrupp med tillhörande för- och efterarbete som vi vill att du ska känna dig bekväm med. I alla verksamheterna är det viktigt att kunna vara kommunikativ och ha intresse för barns och elevers utveckling.

Vi använder ett webbaserat program som heter Time Care Pool, för att boka vikarier. Det betyder att vi kommer att skicka jobbförfrågningar via SMS. Du som vikarie styr själv via en personlig kalender i Time Care Pool vilka dagar och tider som du är intresserad av att arbeta. Därför måste du ha en mobiltelefon eller tillgång till dator för att vi skall kunna erbjuda dig arbete.
KVALIFIKATIONER
För pedagogiskt arbete inom verksamheterna söker vi i första hand dig med behörig utbildning, i andra hand dig som läser någon pedagogisk utbildning och i tredje hand dig med erfarenhet av eller intresse för vår verksamhet. Att arbeta som timvikarie ställs höga krav på flexibilitet och social kompetens eftersom du ofta kan komma att byta arbetsplats. Som timvikarie ska du med kort varsel kunna ta arbete på olika arbetsplatser, där frånvaro alltifrån en dag upp till två veckor, uppstår.

Vi vill att du har ett positivt förhållningssätt och ett trevligt bemötande. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och förväntar oss att du som vikarie är en god företrädare för Stenungsunds kommun.

I vår verksamhet måste du enligt lag (2010:800) visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Du beställer utdraget genom att fylla i en blankett på polisens webbplats.

Vi går löpande igenom de ansökningar som vi får in och tar kontakt för en personlig intervju med de personer som uppfyller kraven i den prioriteringsordning som nämns ovan.

Kontaktpersoner på detta företaget

Verksamhetschef Stöd och utveckling Helene Petersson
0303-73 83 35
Verksamhetschef grundskola Benny Ankargren
0303-732647
Rektor Annika Bengtsson
0303-73 38 82
Utredare Ann-Sofie Gillner
0303-73 82 34
Tf. Sektorschef Utbildning Per Andersson Sellén
0303-73 25 10
Förskolechef Lena Lindberg
0303-73 25 54
Förskolechef Erika Änghede
0303-73 25 60
Förskolechef Maria Brodd
0303-73 84 09
Förskolechef Annelie Schön

Verksamhetschef Stöd och Utveckling Helene Petersson
0303-738335

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Stenungsund
  • 20 platser
  • 3 - 6 månader
  • Deltid
  • Timlön
  • Heltid / deltid. Timanställning Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde snarast möjligt enligt överenskommelse.
  • Publicerat: 8 augusti 2016

Besöksadress

44482 Stenungsund
None

Postadress

Strandvägen 15
Stenungsund, 44482

Liknande jobb


16 oktober 2020

Elevassistent, vikariat

Elevassistent, vikariat

16 oktober 2020

Elevassistent, timvikariat

Elevassistent, timvikariat

16 oktober 2020

Elevassistent

Elevassistent

16 oktober 2020