Timvikarier till vikariepool

Arbetsbeskrivning

Ungstöd AB söker timvikarier som kan arbeta på Gruppboende enligt LSS och Stödboende enligt SoL.

Ungstöd AB erbjuder öppenvårdsinsatser, stödboende enligt SoL, familjehem/jourhem, LSS gruppboende och LSS daglig verksamhet. Våra verksamheter finns i Stockholm, Södertälje, Eskilstuna och Östersund.

Vår vision är att vi ska vara ett ledande tjänsteföretag i ständig utveckling. Vi ska under ansvar med kompetens och delaktighet skapa goda lösningar för enskilda brukare och uppdragsgivare. Våra insatser och vår organisation skall präglas av omtanke, engagemang och samverkan i alla led. Vår strävan är att uppfattas som en samarbetspartner och ett komplement till kommunernas egna verksamheter

Ungstöd AB driver Stationsvägens gruppboende i Södertälje och Maltesholmsvägens gruppboende i Hässelby. Vår målgrupp är unga vuxna med neurpsykiatriska funktionsnedsättningar diagnoser såsom asperger syndrom, lätt utvecklingsstörning ofta i kombination med psykiatriska diagnoser.

Våra stödboenden enligt SoL är korridorsboenden som ligger i Hägersten och älvsjö. Vår målgrupp är ungdomar/unga vuxna, ensamkommande flyktingbarn som inte är redo för eget boende utan behöver en högre grad av personalstöd knutet till boendet. Målgruppen har ofta en beroende problematik, kriminalitet, samsjuklighet med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, eller traumatiska erfarenheter (PTSD). Målet är att ungdomen ska utveckla färdigheter som krävs för nästa steg, egen lägenhet.


Vi söker dig som är intresserad av att arbeta extra kvällar och helger med unga vuxna och ungdomar enligt ovan beskrivna målgrupp. Du är bra på att skapa och vidmakthålla goda relationer till alla berörda i boendet. Du är ansvarstagande, lösningsinriktad, reflekterande, uthållig och kan arbeta både i grupp och självständigt. Du är utbildad undersköterska / mentalskötare omsorgspedagog eller annan likvärdig utbildning samt har erfarenhet av vår målgrupp

Välkommen med din ansökan

Kontaktpersoner på detta företaget

Verksamhetschef Anna Wallentin
0733-775300
Gruppchef Frida Ekman
073-6405003

Sammanfattning

Besöksadress

Sångavägen 399
Spånga

Postadress

Spångavägen 399
Spånga, 16355

Liknande jobb


3 december 2021

3 december 2021

Vikarie till Västertorps dagliga verksamhet

Vikarie till Västertorps dagliga verksamhet

3 december 2021