Tingsryds kommun söker HR-konsult

Arbetsbeskrivning

Tingsryds kommun har som uppdrag att skapa en bra vardag för kommunens invånare, besökare och företagare. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg. Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb.

Vi på Tingsryds kommun strävar efter att ha medarbetare som trivs och utvecklas i sitt arbete. Vi är en mindre kommun med korta beslutsvägar med större möjlighet för medarbetarna att påverka sin arbetssituation.

Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?ARBETSUPPGIFTER
HR-avdelningen är kommunens samlade och högsta kompetens vad avser alla inom kommunen förekommande HR-frågor, såsom personalpolitik, arbetsrättsliga lagar och avtal, lön, pensioner, systemförvaltning, hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering, kompetensförsörjning samt mångfald och jämställdhet.
HR-avdelningen leder och samordnar kommunens personalpolitik, HR-processer och löne-administrativa processer. Kommunövergripande styrdokument tas fram i form av policyer, riktlinjer och rutiner inom HR-området i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och avtal samt de beslut som fattas i kommunens beslutande organ och utifrån gemensamma värde-ringar och förhållningssätt.
Som HR-konsult arbetar du med såväl strategiska som operativa HR-frågor. Med
utgångspunkt i ett konsultativt förhållningssätt där kommunikation och dialog är viktigt arbetar du med frågor inom hela HR-området tillsammans med kommunens chefer. Arbetsrättsliga frågor inom lag och avtal kommer vara i fokus i det strategiska arbetet men du kommer också att arbeta med hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och mångfald samt kompetensförsörjning. Du förväntas hålla dig ájour inom områdena för att kunna ta initiativ till utvecklings- och förändringsarbete.
En förutsättning för uppdraget är helhetsperspektiv på organisationen där samverkan, sam-arbete och förmåga att se möjligheter är viktiga faktorer. HR-avdelningen arbetar för hög tillgänglighet, god service och lyhördhet gentemot organisationen och arbetet präglas av engagemang och med utveckling i fokus. Som HR-konsult hos oss kommer du att vara en viktig resurs i vår fortsatta utveckling av kommunen som attraktiv arbetsgivare.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har akademisk examen inom HR-området eller motsvarande. Du bör ha några års erfarenhet av arbete med kvalificerade HR-frågor och mycket goda kunskaper om lagar och förordningar inom HR-området. Du har ett konsultativt förhållningsätt, är pedago-gisk, strukturerad och kan driva frågor självständigt. Du har hög integritet, lätt för att samar-beta och förmåga att bygga förtroendefulla relationer. Erfarenhet från offentlig förvaltning är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort B är ett krav för anställningen.


ÖVRIGT
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Tingsryds kommun arbetar aktivt för en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i verksamheten. Ett hållbart arbetsliv är viktigt för oss och därför har vi rökfri arbetstid på alla våra arbetsplatser.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Kanslichef Garo Lorfalk
070-603 42 16
Överförmyndarhandläggare Jennie Nilsson
0477-443 30
tf kanslichef Ewelina Magnusson
0477-44113
Kommunchef Laila Jeppsson
0477-441 21
Utvecklingschef Christina Gutierrez Malmbom

Utvecklingschef Christina Gutierrez Malmbom
076-774 41 14
Kanslichef Eva Palmér
0477-441 52

Sammanfattning

Besöksadress

36222
None

Postadress

Box 88
TINGSRYD, 36222

Liknande jobb


HR-generalist

HR-generalist

28 juni 2022