Trä- och Metallslöjdslärare 4-6, Kramforsskolan

Trä- och Metallslöjdslärare 4-6, Kramforsskolan

Arbetsbeskrivning

Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar. Engagemang tas tillvara, det är enkelt att mötas och vi har mod att genomföra våra idéer. Tillsammans skapar vi framtiden!

I Kramfors kommun är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi skapar bästa möjliga vardag och välfärd för våra medborgare. Tillsammans arbetar vi för ett samhälle fyllt av livskraft. Vill du också vara med och bidra?

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en lärare i ämnet Trä- och Metallslöjd. Vi avsätter tid och resurser för kollegialt lärarande som sker i arbetslag. Eftersom varje elev har sin Ipad ser vi att du arbetar för en digitaliserad undervisning. Vi arbetar för att utveckla bra strategier och metoder för att nå varje elev med stimulans och motivation samt att ge eleverna individuellt stöd efter elevens förutsättningar och behov. Pedagogiska planeringeringar sker både på individ- och gruppnivå och följs upp med formativ bedömning och är en viktig del i undervisningsprocessen. Detta sker även digitalt i vår lärplattform Its learning.

Kramforsskolan ligger centralt belägen i Kramfors där närhet till järnvägs- och busstation enkelt möjliggör pendling med buss eller tåg. Kramforsskolan har läsåret 20/21 ca 260 elever fördelat på fyra paralleller i varje årskurs. Pedagogerna jobbar i arbetslag som är väl sammansatta. Kramforsskolan har en mindre fritidsverksamhet för åk 4-6 för elever som har behov av detta. Kramforsskolan är inne i ett spännande utvecklingsskede där vi fokuserar mer på främjande och förebyggande arbete där bland annat rasternas betydelse för resten av skoldagen är i fokus. Kramfors kommun är just nu inne i en intensiv fas i digitaliseringen av mellanstadieskolorna och på Kramforsskolan har varje elev tillgång till en Ipad. Kramforsskolan bedriver ett aktivt arbete för att öka inslagen av internationalisering i undervisningen genom stöd från Universitets- och Högskolerådet. Under detta läsår deltar vi i ett projekt som innebär att personal åker på fortbildningskurser samt jobbskuggning i Europa.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig i första hand som är legitimerad lärare med behörighet inom Trä- och Metallslöjd. I andra hand dig som har erfarenhet av undervisning av ungdomar och ämneskunskap. Du ska kunna arbeta självständigt och i arbetslag. Du besitter digital kompetens. Du har förmåga att se elevernas behov och kan i samråd med annan personal vidta lämpliga åtgärder för att stötta eleven. Du ska vara en tydlig ledare i och utanför klassrummet där struktur, trygghet och studiero genomsyrar ditt ledarskap. Vi kommer att fästa stor vikt vid din personliga lämplighet.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sammanfattning

Liknande jobb


13 september 2021

6 augusti 2021

22 juni 2021

17 maj 2021