Arbetslivsinstitutet.se

Trafikplanerare


OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat.


1 platser Tillsvidare Heltid Enligt avtal. Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2014-09-01 eller enligt ök.

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som väljer att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Välkommen att bli en av oss!

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för god bebyggd miljö, god livsmiljö, god infrastruktur samt god trygghet och säkerhet. Vi svarar för en rättssäker myndighetsutövning och vägledning. Vi bemöter kunder på ett professionellt sätt och skapar förutsättningar för hållbar regional utveckling som baserar sig på resurseffektivitet. Förvaltningen arbetar för tekniska nämnden, byggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Tjänsten är placerad på enheten mark och stadsmiljö och hos oss arbetar parkeringsvakter, trafikplanerare, markingenjörer, världsarvssamordnare, stadsträdgårdsmästare, markingenjörer och handläggare för offentlig platsmark.


ARBETSUPPGIFTER
Som trafikplanerare är det din uppgift att ligga i framkant när det gäller strategisk trafikplanering. Du kommer att arbeta med den framtida infrastrukturen för alla trafikslag på Gotland med fokus på hållbart resande. Med din specialistkunskap medverkar du i arbetet med exploateringsprojekt, översiktsplaner, program, detaljplaner och i investeringsprojekt, du leder och deltar i olika typer av projekt. Verksamhetsområdet innefattar bland annat gator och vägar, gång- och cykelvägar, parkering, trafiksäkerhet och tillgänglighet. Samhällsbyggnadsförvaltningen är beställare inom samhällsbyggnadsområdet där utförare är både interna och externa parter. Trafikplanerarens roll är att beställa projekt och att upphandla konsulter och entreprenörer för utförande.

I tjänsten ingår det även att handlägga ärenden och medborgarförslag samt att vara föredragande i nämnd i trafikplaneringsfrågor.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom området trafik, väg och vatten eller samhällsplanering. Du har en mycket god förmåga att se helhet och att arbeta strategiskt med frågor. Du arbetar lösningsfokuserat och självgående och kan utifrån din kompetens fatta snabba beslut.

Arbetet kräver gott samarbete med såväl kollegor inom samhällsbyggnadsförvaltningen som kollegor på andra förvaltningar inom Region Gotland. Vi har också många externa relationer i form av medborgare, företagare, fastighetsägare och andra myndigheter där din förmåga att samverka och ge service är av stor vikt.

Många projekt och andra uppgifter löper parallellt. För att kunna hantera det på ett bra sätt behöver du vara en strukturerad person som har förmågan att planera och prioritera dina arbetsuppgifter på både kort och lång sikt.

De projekt du deltar i får stor uppmärksamhet hos allmänheten och i media varför du behöver kunna hantera och trivas med kontakter utåt. Tjänsten innebär också kommunikation med politiker, medborgare och andra myndigheter varför det är viktigt att du har förmågan att uttrycka dig väl och tydligt i såväl tal och skrift.

Körkort erfordras.

ÖVRIGT
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Avdelningschef Ann-Sofi Lindskog
0498-26 92 26
Trafikingenjör Lennart Klintbom
0498-26 92 47
Trafikplanerare Lennart Klintbom
0498-26 92 47
Trafikplanerare Jenny Iversjö
0498-26 91 16
Avdelningschef Ann-Sofi Lindskog

Tillträdande enhetschef Jenny Iversjö
0498-269116
Enhetschef Jenny Iversjö
0498-269116
Trafikplanerare Lennart Klintbom
0498-269247

Ansök

Sista ansökningsdatum: 11 August 2014
Ange referens: A409612

Region Gotland, Enhet mark och stadsmiljö

Besöksadress

Visborgsallén 19 Visby
None

Liknande jobb


Strängnäs kommun, Sa.. 27 May 2014 Kollektivtrafiksamordnare
Lycksele Kommun 7 October 2013 Trafiksamordnare
Trafikverket 15 February 2017 Trafikplanerare
Tibro kommun 30 April 2014 Trafikplanerare, offentlig förvaltning