Tre doktorandplatser i historia

Tre doktorandplatser i historia

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Historiska institutionen har en dynamisk forskningsmiljö med särskild kunskap bland annat inom tidigmodern historia, genushistoria, forskning om rasism, antisemitism och Förintelsen; se mer här: http://www.

hist.uu.se. Institutionen har idag ca 80 medarbetare och ca 800 studenter. Till institutionen hör också Hugo Valentin-centrum.

Arbetsuppgifter: Minst tre doktorander kommer att antas inom av doktoranden själv identifierat forskningsområde. Doktoranden förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet.

Kvalifikationskrav: Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt examen på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet krävs godkänt examensarbete för magister- eller masterexamen i historia eller annat relevant huvudområde.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

De historiska institutionerna i Uppsala och Stockholm har ett samarbete om utbildningen på forskarnivå, betecknat Stockholm-Uppsala Forskarskola i historia. Som en följd av detta är antagningsproceduren samordnad. Dock måste den, som vill komma i fråga för antagning vid båda lärosätena, skicka in sin ansökan till såväl Uppsala universitet som Stockholms universitet. Sökande uppmanas också ta del av Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia för Stockholm respektive Uppsala (på respektive institutions hemsida).

Se även: https://hist.uu.se/utbildning/forskarutbildning-/forskarskola-i-historia/

Ansökningshandlingar skall förutom ansökningsblanketten omfatta:

- Sammanfattande meritförteckning (CV)
- Examensbevis, LADOK-utdrag eller liknande som dokumenterar behörighet samt de akademiska meriter den sökande vill åberopa.
- Kandidat-/C-uppsats (om sådan finns)
- Examensarbete på avancerad nivå
- En forskningsplan om ca 6 sidor
- En redovisning av hur lång faktisk studietid som har gått åt för uppsatserna/examensarbetena enligt punkt 3 och 4.
Alla ovan nämnda bilagor måste inlämnas senast nedan angivet sista datum för ansökan.

http://www.hist.uu.se/utbildning/forskarutbildning-/hur-du-ansoker/

Ansökningsblanketten hittar du här: http://www.hist.uu.se/digitalAssets/644/c_644550-l_3-k_ansokan-om-antagning-blankett.pdf

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Henrik Ågren, prefekt@hist.uu.se, tel. 018-471 1529 eller studierektor för utbildning på forskarnivå Niklas Stenlås, studierektor-fo@hist.uu.se, tel. 018-471 1543.

Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2021, UFV-PA 2021/1010.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

Box 256
None

Postadress

Box 256
Uppsala, 75105

Liknande jobb


Doktorand i arbetsvetenskap med avslutning licentiatexamen

Doktorand i arbetsvetenskap med avslutning licentiatexamen

28 juni 2022

Doktorand i kemi med inriktning mot organisk kemi

Doktorand i kemi med inriktning mot organisk kemi

28 juni 2022

Doktorand i engelska med inriktning mot amerikansk litteratur

Doktorand i engelska med inriktning mot amerikansk litteratur

28 juni 2022