Tre Doktorandtjänster i Genusvetenskap

Tre Doktorandtjänster i Genusvetenskap

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Tre Doktorandtjänster i Genusvetenskap med inriktning mot genus, humaniora och digital kultur (GENHDI)

Vi välkomnar ansökningar till doktorandtjänst i genusvetenskap inom ramen för forskarskolan Genus, humaniora och digital kultur (GENHDI) vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.

Centrum för genusvetenskap bedriver utbildning och forskning inom området genusvetenskap. Genusvetenskap syftar till att granska, bredda och fördjupa förståelsen av kön/genus, samt utforska hur kön/genus samspelar med andra maktdimensioner, t.ex. sexualitet, rasifiering, materiella omständigheter, funktionalitet och ålder. Mer information om oss finner du på https://www.gender.uu.se/

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Forskarskolan genus, humaniora och digital kultur är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Stockholms universitet och Södertörns högskola som kommer att erbjuda forskarutbildning till totalt nio doktorander under perioden 2023-2027, finansierat av Vetenskapsrådet och de tre lärosätena. https://www.gender.uu.se/utbildning/forskarutbildning/graduate-school-in-gender-humanities-and-digital-cultures/. Målet med forskarskolan är att stärka integreringen av digital humaniora och genusstudier, samt att bidra med ny kunskap om hur genus spelar roll i den pågående utvecklingen av digitala teknologier och kultur (i dess estetiska/mediala betydelser). Det huvudsakliga syftet med GENHDI är att undersöka hur genus figurerar i den digitala omvandlingen av humaniora.

Arbetsuppgifter
Centrum för genusvetenskap utlyser tre tjänster som doktorand i genusvetenskap. Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranden förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i Centrums och utbildningsprogrammets verksamhet, liksom i GENHDIS verksamhet. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser utbildning och/eller administrativt arbete kan förekomma (max 20 %) vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Inriktningen för det avhandlingsprojekt som ska bedrivas inom denna anställning ska ligga inom området genusvetenskap, och mer specifikt vara inriktat mot genus, humaniora och digital kultur. Möjliga inriktningar för avhandlingsprojektet är:

- digitala medier (museer, utställningar, immersiva media, spel, sociala medier);
- digitalitet i estetiska kulturupplevelser,
- digitalitet i kulturproduktion och kulturkonsumtion;
- digitala forskningsmetoder

i samtliga fall med fokus på genus och mångfald.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

- avlagt examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
- på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet krävs att den sökande har genusvetenskaplig utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet förvärvat sin utbildning inom andra ämnen med genusvetenskaplig inriktning/relevans. Sökande ska ha dokumenterat goda språkkunskaper i engelska i tal och skrift.

För att komma ifråga som kandidat för doktorandtjänsten inom GENHDI måste det planerade avhandlingsprojektet tydligt handla om frågor som rör Genus, Humaniora och digital kultur. Tidigare forskning är också meriterande. 

Ansökningsförfarande
Ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla

- CV
- kopior av examensbevis
- betyg och examensarbete
- eventuella publikationer

Ansökan bör dessutom innehålla ett personligt brev (max 2 sidor) där du beskriver:

(A) varför du önskar bli doktorand inom genusstudier

(B) eventuell tidigare erfarenhet av forskning.

Utöver detta bör ansökan innehålla

- En kortfattad projektplan som beskriver ditt tänkta projekt (max 5 sidor, inklusive referenslitteratur) Det är av central betydelse att projektplanen visar förtrogenhet med det genusvetenskapliga forskningsfältet, och omfattar forskningsfrågor med hög relevans för genusvetenskap. 
- Inkludera också kontaktinformation till minst två, helst akademiska, referenser.

Intervjuer och arbetsprover kommer att utgöra en del av urvalsprocessen.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Doktorandstudier i Genusvetenskap beskrivs i den generella studieplanen för doktorander.

https://www.gender.uu.se/utbildning/forskarutbildning

https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/forskarutbildning/

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om doktorandprogrammet lämnas av: Studierektor för doktorandprogrammet, Professor Gabriele Griffin, email: gabriele.griffin@gender.uu.se.

Upplysningar om Centrum för Genusvetenskaper lämnas av: Föreståndaren, Professor Helena Wahlström Henriksson, Email: helena.henriksson@gender.uu.se, tel: 018-4717298.

Välkommen med din ansökan senast den 17 mars 2023, UFV-PA 2023/13.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Sammanfattning

Liknande jobb


30 maj 2024

Doktorand inom medicinsk teknik

Doktorand inom medicinsk teknik

29 maj 2024

Doktorand i elektroteknik

Doktorand i elektroteknik

29 maj 2024