Tullverket söker gruppchef för spaningsgrupp

Tullverket söker gruppchef för spaningsgrupp

Arbetsbeskrivning

Tullverket har som uppdrag att begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten och förhindra den illegala införseln av narkotika- och dopingpreparat, alkohol, tobak, vapen och andra varor som hotar liv, hälsa och miljö. Tullverket ska bidra till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet.

Tullverket består av fyra operativa avdelningar; kontrollavdelningen, uppbördsavdelningen, underrättelseavdelningen och tullkriminalavdelningen. Tullkriminalavdelningen ansvarar för Tullverkets brottsutredande verksamhet och tekniks inhämtning. Verksamheten arbetar inom ramen för förundersökning av brott eller åtgärder som ska leda till förundersökning av brott i syfte att lagföra huvudmän bakom brottslighet, minska lönsamheten av brottslighet samt påtagligt störa kriminella aktiviteter.

Tullverkets förundersökningsverksamhet består av ett nationellt IT- och teknikcentrum med ansvar för hemliga tvångsmedel, spaningsteknik och IT-forensik, Tullverkets laboratorium samt fyra tullkriminalenheter som ansvarar för var sitt geografiskt område, Syd, Väst, Öst och Nord. Enheterna är uppdelade i verksamhetsområden: spaning, utredning grova brott samt utredning mängdbrott.

Huvudsakliga arbetsuppgifter 

Som gruppchef för spaning ska du operativt styra, leda, följa upp och utveckla verksamheten genom att säkerställa att din grupp fungerar väl och levererar goda resultat i linje med mål, strategier och aktivitetsplan. 

Som gruppchef förväntas du stödja dina medarbetares utveckling genom bl.a. medarbetarsamtal och lönesamtal samt arbeta med lärande och erfarenhetsutbyte, som en del i ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete. I chefsuppdraget ingår även att utveckla rutiner, metoder och processer enligt fattade beslut. Som gruppchef ansvarar du också för ledning av arbetsplatsträffar samt ansvarar för arbetsmiljöarbetet som följer av särskild delegering. 

Som gruppchef krävs att du företräder uppdragsgivaren, är arbetsgivare och verkställer fattade beslut. Ditt chefsuppdrag utövas genom ledarskapet som handlar om att styra verksamheter och leda människor. Det grundläggande uppdraget för myndighetens chefer är att utöva ett gott ledarskap och därigenom åstadkomma goda resultat genom sina medarbetare, i linje med uppdraget och utifrån tillgängliga resurser. För Tullverkets chefer och dess ledarskap är tre centrala utgångspunkter formulerade; uppdraget, samverkan och prioritering. 

I arbetet ingår även brottsutredningsarbete.

Vi söker dig som har:    


• Grundläggande utbildning inom brottsbekämpning eller motsvarande utbildning/erfarenhet erhållen på annat sätt.
• God erfarenhet av att aktivt arbetat med målinriktad spaning inom brottsbekämpande verksamhet.
• Goda kunskaper i såväl svenska som engelska, och god förmåga att uttrycka sig tydligt i tal och skrift.
• Lägst klass B. Bilkörning sker dagligen i tjänsten varför det är av stor vikt att vara en erfaren och duktig bilförare.
• Svenskt medborgarskap. 

Det är meriterande om du har: 


• Ledarskapsutbildning.
• Genomförd och godkänd spaningsutbildning (grund och/eller fördjupad).
• Tidigare erfarenhet från arbetsledning.
• Erfarenhet av annat brottsbekämpande arbete såsom utrednings- och/eller analysarbete.
• Utbildning som givit kunskap om villkorsavtalet. 

Personliga egenskaper 


• Mod – att fatta och fullfölja beslut, ta tag i utmaningar och pröva nya idéer.
• God kommunikativ förmåga – som tydliggör riktning och ramar, och skapar mening och samförstånd genom inkluderande, inlyssnande och engagerande dialog.
• Psykologisk trygghet – i termer av integritet och förmåga att hantera såväl egna som andras reaktioner, tankar och känslor.
• Nyfikenhet och prestigelöshet – genom att utforska och utmana sig själv och andra i att tänka nytt och göra annorlunda i syfte att stimulera lärande och innovation.
• Ha förmåga att tillvarata mångfald – vad gäller kompetens, erfarenheter och perspektiv för att utveckla verksamheten och hantera den ökande komplexiteten vi agerar i.
• Positiv människosyn – med intresse för människor och deras utveckling.
• Samarbetsförmåga – säkerställa god samverkan inom gruppen och i relation till andra grupper och enheter.
• Ha förmåga att aktivt arbeta för en god arbetsmiljö.
• Gott omdöme – Kunna uppträda som en god representant för Tullverket såväl internt som externt. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet! 

Övrigt 

Referensnummer: PER 2021-172. 

Placeringsort: Umeå. 

Tjänsten innebär skifttjänstgöring.

Tjänstgöring innebär resor i tjänsten. 

Anställningen är tillsvidare och inom Tullverket tillämpas tidsbegränsade chefsförordnanden på 5 år med möjlighet till förlängning. 

Bakgrundskontroll samt säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då anställningen är placerad i säkerhetsklass. Sökande kommer att genomgå chefstester och slutkandidat kommer även att genomgå drogtest. Tullverkets är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kommer du att krigsplaceras i Tullverket. 

Alla chefer i Tullverket är arbetsgivare, vilket innebär att du är lojal med och tar ansvar för fattade beslut och dess konsekvenser. Som chef bidrar du till att utveckla varje medarbetare och skapar förståelse, kunskap och engagemang genom öppen dialog och delaktighet. 

För mer information och ansökan 

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av, Fredrik Leijerholt, tel. 090-18 55 22. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. 

Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Erland Solander, tel. 060-67 25 02, och för Saco-S, Lena Edehag, tel. 08-456 58 68. 

Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 21:a mars 2021. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Tullverket
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 4 mars 2021
  • Ansök senast: 21 mars 2021

Liknande jobb


26 november 2021

Sektionschef inom stora företag

Sektionschef inom stora företag

18 november 2021

Sektionschef, AG Västernorrland

Sektionschef, AG Västernorrland

24 november 2021

Sektionschef inom beskattning

Sektionschef inom beskattning

24 november 2021