Två doktorander i Teoretisk Fysik

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.Två doktorander i Teoretisk Fysik med inriktning mot strängteori, kvantfältteori eller matematisk fysik vid Institutionen för fysik och astronomi, med tillträde 1:a september 2017 eller enligt överenskommelse.

Vid avdelningen för teoretisk fysik, institutionen för fysik och astronomi, bedrivs forskning inom bl a strängteori och kvantfältteori och därmed relaterad matematisk fysik.

Tjänsterna kommer finansieras av VR etableringsbidrag ”Strängteorins realistiska grundtillstånd” och ERC starting grant ”CurvedSUSY”. Möjliga forskningsinriktningar är strängkompaktifieringar och supersymmetrisk kvantfältteori.

Tjänsterna kräver universitetsexamen i fysik. Ansökan skall innehålla ett brev där den sökande beskriver sig själv, sina meriter och forskningsintressen samt CV, kopior av akademiska betyg, färdigt examensarbete eller utkast och andra relevanta publikationer och referenser. Vi uppmanar den sökande att be om rekommendationsbrev från fysiker som är förtrogna med hans/hennes arbete. Rekommendationsbreven skall sändas till phdtheory2017@gmail.com.

Doktorandanställningen är tidsbegränsad till 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer. Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%).

Forskarutbildningen omfattar fyra år.

Mer information om forskarutbildningen finns på institutionens hemsida, http://www.physics.uu.se och på teknisk-naturvetenskapliga fakultetens hemsida http://www.teknat.uu.se.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 1:a september 2017 eller enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Guido Festuccia (guido.festuccia@physics.uu.se)
Magdalena Larfors (magdalena.larfors@physics.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 1:a mars 2017, UFV-PA 2016/3629,

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

751 05 Box 256
None

Postadress

Box 256
Uppsala, 75105

Liknande jobb


Doktorand inom skogsskötsel

Doktorand inom skogsskötsel

27 november 2020

27 november 2020

Doktorand inom Systemeffekter av digitalisering på godstransporter

Doktorand inom Systemeffekter av digitalisering på godstransporter

12 november 2020

Två doktorander inom limnologi

Två doktorander inom limnologi

26 november 2020