Två doktorander inom Robotik och AI

Två doktorander inom Robotik och AI

Arbetsbeskrivning

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 100 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Robotik och Artificiell Intelligens (RAI) (www.ltu.se/robotics) vid Institutionen för system- och Rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker nu två nya doktorander för att bidra till våra växande aktiviteter.  RAI-teamet bedriver grundläggande och principiell forskning inom alla aspekter av robotik med ett specifikt fokus på luftburen-, rymd-, och bioinspirerad robotik. RAI:s vision är att minska klyftan mellan teori och verklighet, och teamet har en stark bakgrund inom fältrobotik. Tillämpningsområden vi fokuserar på är robotik för gruvor, luftburen inspektion av åldrande infrastruktur, multi-robot sökning och räddning för räddningstjänsten och liknande, multisensor fusion, och multi-robot koordination, vilket inkluderar omgivningsuppfattning, decentralisation, och utförande av specificerade uppdrag för multi-robotsystem.  RAI teamet har ett starkt deltagande i Europeiska R&D&I-projekt, samt deltar RAI i DARPA SUB-T Challenge som medlem i CoSTAR-teamet, vilket leds av NASA/JPL (https://costar.jpl.nasa.gov/)  och har en R&D-agenda med HONDA Research Insititute i Japan (https://www.jp.honda-ri.com/en/).

Forskningsområde
Som doktorand kommer du att arbeta inom luftburen robotik, och deras aktiviteter kommer att vara länkade till Europeiska R&D-projekt samt Sub-T Challenge i det generella fältet av multi-robot kollaborativ omgivningsuppfattning och utforskning av okända och ostrukturerade områden (tunnlar, urbana miljöer, grottor).

Forskningsämnet är Robotik och Artificiell Intelligens. Mer specifikt kommer positionen innehålla kompakta forskningsaktiviteter i områden som design, experimentering och teoretisk reglerteknik i området av obemannade luftburna robotar.  De två specifika forskningsämnena inkluderar:

Forskningsämne #1 AI-baserad Robotik


• Reinforcement Learning för gruppering och användning av kollaborativa luftburna robot-team
• Avancerad AI för uppdrags-planering av teams med hybrid-robotar
• Deep Learning för självlokalisering
• Multisensor fusion
• Transfer Learning för team av hybrid-robotar
• Omformbara nätverk och informationsdelning mellan teams av luftburna robotar 

Forskningsämne #2 Perception-baserad Robotik


• Kollaborativ omgivningsuppfattning
• Kollaborativ kartläggning och utforskning
• ”SLEP” - Simultaneous Localization, Exploration, and Path-planning
• Bildförbättringstekniker för robotik
• Upptäckt och lokalisering av föremål för luftburna robotar

Kvalifikation
För att vara kvalificerad för doktorandanställningen måste den sökande ha en femårig universitetsexamen inom datateknik, teknisk fysik, eller relaterat fält. Du kommer att behöva representera gruppen i olika sammanhang, både i Sverige och utomlands, därav är utmärkta kunskaper i engelska ett krav. Goda vetenskapliga färdigheter och förträfflighet inom experimentell forskning, samt väldigt god kommunikation är alla starka plus. 

Arbetsuppgifter
Som doktorand kommer du att utföra forskning med substantiella teoretiska och experimentella element som du bör publicera i peer-reviewed internationella akademiska tidskrifter, samt till stora konferenser. Doktorandanställningen inkluderar handledning av examensarbeten, lärarassistans, och stöd vid införskaffning av medel för framtida forskningsprojekt från forskningsfinansierande myndigheter / råd, EU-projekt, eller industri. För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
För vidare information, var vänlig att kontakta Professor tillika ämnesföreträdare George Nikolakopoulos +46 920 491298, geonik@ltu.se.

Fackliga representanter: SACO-S Kjell Johansson kjell.johansson@ltu.se +46 (0)920-491529, OFR-S Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se +46 (0)920-491792

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning med vetenskapliga meriter, minst två referenser och formella kopior på verifierade och översatta examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan måste vara skriven på engelska.

Sista ansökningsdag: 14 oktober, 2020
Referensnummer: 3270-2020

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Luleå tekniska universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 24 september 2020
  • Ansök senast: 14 oktober 2020

Liknande jobb


Doktorand i trä- och bionanokompositer

Doktorand i trä- och bionanokompositer

20 oktober 2020

20 oktober 2020

Doktorand, Veterinärmedicinsk vetenskap

Doktorand, Veterinärmedicinsk vetenskap

19 oktober 2020