Två juniora miljöskyddshandläggare

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.

Tjänsterna är placerade på Miljöskyddsenheten på Samhällsavdelningen. Enheten består av 14 medarbetare som arbetar med tillsyn över miljöfarliga verksamheter, tillsynsvägledning enligt miljöbalken samt samråd och prövning enligt miljöbalken. Vi driver också projekt om energieffektivisering inom industrin. Vårt uppdrag syftar till att bidra till en bättre miljö genom att uppnå miljökvalitetsmålen i länet.

ARBETSUPPGIFTER
Vi tror att du är i början av din karriär och söker en spännande tjänst som erbjuder en praktisk tillämpning av din teoretiska utbildning. Framförallt möjlighet till utveckling genom handledning och stöttning av seniora kollegor. Att arbeta med miljöskyddsfrågor på en myndighet innebär att man stor mitt i frågornas centrum på en samhällsnivå vilket är utmanande, men framförallt varierande och stimulerande.

Tjänsten som miljöskyddshandläggare innebär handläggning av ärenden mot olika branscher. Då tjänsterna är tidsbegränsade kommer du inte att arbeta med egna tillsynsobjekt, utan du stöttar seniora kollegor inom olika branscher framförallt mot avfallsverksamheter, täkter och vindkraft. Utöver detta kommer du att arbeta med en eller flera av följande projekt.

Ett av projekten heter Fasa ut farliga kemikalier och påbörjades 2016 genom att samla in uppgifter från verksamheter om deras användning av farliga kemikalier. Under 2021 genomförs en uppföljning där målsättningen förenklat är att användningen av farliga kemikalier i länet ska minska. Ditt arbete i projektet innebär i huvudsak att kvalitetsgranska och sammanställa de nya uppgifterna och jämföra dem med uppgifterna från tidigare år, samt slutligen sammanställa detta i en rapport. Arbetet innebär även kontakt med verksamhetsutövare men även kommuner.

Under hösten 2020 gjordes en sammanställning av statusen för kommunernas arbete med anslutning av kommunalt vatten och avlopp. Kommunerna har kommit olika långt och kontakt behöver tas för de områden som inte är klara och godkända av Länsstyrelsen. Uppföljningen innebär att du utifrån sammanställningen som gjordes hösten 2020, utifrån vilka områden som inte slutredovisats ta kontakt med respektive kommun för uppföljning av aktuella områden.

Du kommer att arbete med att granska handlingsprogram från verksamhetsutövare enligt lagstiftningen om att förebygga och begränsa allvarliga kemikalieolyckor. Handlingsprogrammet beskriver verksamhetens mål och säkerhetsledningssystem för att kunna hantera verksamheten på ett säkert sätt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en relevant naturvetenskaplig och/eller teknisk utbildning på högskolenivå med inriktning mot miljö eller liknande. Du har utbildning om lagar och förordningar inom miljöområdet. Du har B-körkort och god förmåga att utrycka dig på svenska i både tal och skrift.

Det är meriterande med:
• erfarenhet av tillsyn och vana av myndighets- och utredningsarbete inom statlig eller kommunal verksamhet
• erfarenhet om lagen om allmänna va-tjänster
• vana av att analysera data i Excel
• grundläggande kunskap om kemikalier och deras påverkan på miljön

Eftersom du kommer arbeta i en verksamhet som utvecklas med ny lagstiftning och nya uppdrag är det viktigt att du är engagerad och har initiativ- och problemlösningsförmåga. Det innebär att du trivs med utvecklingsarbete samt har förmåga att se problem ur flera perspektiv, framförallt i ett helhets- och samhällsperspektiv. Du har god förmåga att snabbt växla mellan arbetsuppgifter. Tjänsten erbjuder mycket frihet under ansvar, vilket ställer krav på god förmåga att självständigt planera och genomföra arbetet inom tidsramar och med hög kvalitet. Du värdesätter interna erfarenhetsutbyten och samarbete med kollegor och bidrar till verksamhetens gemensamma mål.

ÖVRIGT
Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Sammanfattning

Liknande jobb


11 juni 2021