Två kvalificerade jurister

Arbetsbeskrivning

ARBETSUPPGIFTER Förvaltningsavdelningen består av Samhällsbyggnadsenheten, Serviceenheten och Rättsenheten. På rättsenheten handläggs överklaganden av kommunala nämnders beslut angående plan- och bygglagen, miljöbalken och andra miljöförfattningar. Vidare handläggs tillstånds- och tillsynsärenden. Till enhetens ansvarsområde hör även djurskydds- och veterinära frågor. Detta innebär att vårt behov av juridiskt stöd till dessa verksamheter är stort. Enheten svarar också för juridisk rådgivning till länsledningen och länsstyrelsens övriga verksamheter. Arbetet på enheten är mycket omväxlande och stimulerande Enhetschef för Rättsenheten Enhetschefen har primärt ansvaret för enhetens dagliga verksamhet. Du kommer att ha det fulla verksamhetsansvaret, vilket innebär ansvar för budget, verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning/analys och verksamhetsutveckling. Genom väl genomarbetade processbeskrivningar ska väsentliga arbetsuppgifter på enheten kvalitetssäkras, följas upp och utvecklas. Du har fullt personalansvar. Uppgiften omfattar också ansvar för bemanningsfrågor, för medarbetarnas individuella utvecklingsplaner, kompetensförsörjning, rehabilitering och lönesättning. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp. Chefsjurist Chefsjuristen ska vara länsstyrelsens juridiska expert. Du har ett övergripande ansvar för att de lagar och andra författningar som styr verksamheten tolkas och tillämpas på ett enhetligt och rättssäkert sätt vid beslutsfattande och tillsyn. Även huvudansvar för omvärldsbevakning inom det juridiska området kommer att ingå i arbetsuppgifterna. En av våra mest erfarna jurister kommer att gå i pension och vi behöver framförallt förstärka vår kompetens vad gäller handläggning av ärenden inom miljöområdet. __________________________________________________________ En av juristerna kommer att vara ordförande i Miljöprövningsdelegationen vilket innebär att denna person måste vara tingsmeriterad och ha särskild erfarenhet av miljöfrågor och andra frågor som behandlas i miljöbalken. Vi vill initialt inte låsa ansvarsfördelningen mellan de två tjänsterna. Hur ansvarsområdena och arbetsuppgifterna fördelas avgörs av dig och din kompetensprofil. KVALIFIKATIONER För båda juristtjänsterna gäller följande kvalifikationskrav: . Vi söker dig som har juristexamen. . Du ska ha erfarenhet av ärendehandläggning inom något av de nämnda områdena. . Erfarenhet av och goda kunskaper om PBL, miljömål samt juridiska kunskaper och erfarenheter från djurskydds- och veterinära frågor är mycket meriterande . Dina personliga egenskaper kännetecknas av att du har förmåga att arbeta snabbt och självständigt mot uppsatta mål, du är flexibel och kan på ett naturligt sätt lösa problem, du är serviceinriktad och är öppen för nya arbetssätt. Enhetschef för Rättsenheten . Du som aspirerar på enhetscheftjänsten ska vara medveten om att hos oss har enhetschefens roll en tydlig inriktning på chefs- och ledarskap. Vi sätter därför mycket stort värde på de personliga egenskaper som krävs för ett chefsuppdrag. Uppgiften passar för en generalist med förmåga att betrakta verksamheten utifrån ett helikopterperspektiv. Vi kräver av våra enhetschefer att de är tydliga arbetsgivarföreträdare och har förmåga att sätta sig in i hela länsstyrelsens verksamhet. Ordförande i Miljöprövningsdelegationen . Om du vill arbeta som ordförande i Miljöprövningsdelegationen krävs att du är tingsmeriterad och har särskild erfarenhet av miljöfrågor och andra frågor som behandlas i miljöbalken.

Kontaktpersoner på detta företaget

Avdelningschef Eva Brynolf
070-6118409
SACO Ulla Ekberg
010 - 22 38 000
ST Ann-Eva Zidén
010 - 223 80 00

Sammanfattning

Postadress

Malmbrogatan 6
Kalmar, 39186

Liknande jobb


Jurist

Jurist

11 augusti 2022

Jurist till Förskoleavdelningen

Jurist till Förskoleavdelningen

8 augusti 2022

2 augusti 2022