Två lärare i idrott och hälsa till Munkgärdesskolan

Två lärare i idrott och hälsa till Munkgärdesskolan

Arbetsbeskrivning

I Kungälv mäts inte storheten i meter utan i det vi drömmer om, satsar på och åstadkommer tillsammans. Här finns ambitioner, stora hjärtan och visioner. I Kungälvs kommun finns spännande och viktiga yrken där du gör skillnad i människors vardag varje dag. Det är det som är storheten. Välkommen till Kungälv!

På Munkegärdeskolan är alla våra ca 400 elever i centrum. Vi arbetar för ett gott arbetsklimat som stimulerar elevernas motivation, ansvarstagande och lust att lära. Pedagogerna arbetar i arbetslag där mentorskap, planering, bedömning, utvärdering och analys av resultat är centrala delar. Det finns en bra sammanhållning och relation både mellan lärare/lärare och lärare/elev och en bra kommunikation mellan vårdnadshavare och skolan.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en skicklig och driven ämneslärare med behörighet i idrott och hälsa samt gärna med behörighet i ett andra ämne, gärna matematik, som vill arbeta med våra fina elever på Munkegärdeskolan!

Du kommer att undervisa elever från åk 7 till 9 och tillhöra ett av arbetslagen på vår skola. Du planerar och genomför undervisningen i samarbete med dina ämneskollegor och övriga kollegor. Du arbetar engagerat utifrån skolans styrdokument med tydliga mål i undervisningen samt vana att arbeta med digitala verktyg.

Formativ bedömning, utvärdering och återkoppling till eleverna är naturliga delar i din undervisning. Du är trygg med att eleverna känner en stor delaktighet och har ett reellt inflytande i din undervisning.

Genom ett medvetet och strukturerat förhållningssätt skapar du trygghet, förtroende och goda relationer bland våra elever. Du har god medvetenhet om hur dina handlingar påverkar din omgivning. Alla lärarna på skolan känner alla elever, de ser alla eleverna.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning för åk 7-9 i ämnena idrott och hälsa gärna i kombination med ett andra ämne, gärna matematik.

Du har god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärandemiljö åt alla våra elever under hela deras skoldag.

Utifrån evidensbaserad forskning är du intresserad av att utveckla din undervisning och drivande i de forskning och utvecklingsarbeten som skolan påbörjat och arbetar med. Under hösten får hela personalen utbildning i traumamedveten omsorg, från Rädda barnen, som fortsätter under våren 2021. Vi har även startat upp med Kooperativt lärande i vår fortbildningssatsning.

Du är en person som är bra på att samarbeta men tar samtidigt stort eget ansvar, du är flexibel samt gillar att ta initiativ och se möjligheter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Ansökan tas endast emot digitalt via offentligajobb.se.
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi tillämpar rökfri arbetstid och erbjuder våra medarbetare friskvårdsbidrag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.

Sammanfattning

Liknande jobb


19 januari 2021

SÖKES: KLASSLÄRARE år 7-9

SÖKES: KLASSLÄRARE år 7-9

19 januari 2021

SÖKES: VISIONÄRA VÄGVISARE i Sv/Eng år 6-9

SÖKES: VISIONÄRA VÄGVISARE i Sv/Eng år 6-9

19 januari 2021