Två projektledare för läsfrämjandelyftet för folkbibliotek

Arbetsbeskrivning

Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida:  (http://www.kulturradet.se/)

Vi arbetar för närvarande på distans och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kulturrådet
söker

två projektledare för läsfrämjandelyftet för folkbibliotek
till enheten för litteratur och bibliotek

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en satsning 2021-2023 på ett läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier. Satsningen ska bidra till kompetensutveckling för folkbibliotekspersonal inom läsfrämjande och litteraturförmedling med ett särskilt fokus på barns och ungas läsning. Det långsiktiga målet är att biblioteken i högre grad ska bidra till att öka barns och ungas läsande genom strategiskt läsfrämjande arbete.

Vi söker två erfarna projektledare som i delat projektledarskap bygger upp satsningen på kompetensutveckling och samordnar arbetet med externa parter. Projektledarna har gemensamt ansvar för projektet och delar upp arbetet mellan sig. Vi ser gärna att ni har kunskaper och erfarenheter som kompletterar varandra.

Läsfrämjandelyftet ska genomföras i dialog med den regionala biblioteksverksamheten och synpunkter ska hämtas in från bland andra Kungl. biblioteket (KB) och Sveriges kommuner och regioner. Erfarenheter från KB:s satsning Digitalt först ska särskilt beaktas.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

- kartlägga och analysera folkbibliotekens behov av kompetensutveckling inom läsfrämjande och litteraturförmedling,
- inhämta synpunkter från biblioteksverksamhet, kommuner och regioner, relevanta myndigheter, högskolor och universitet och andra organisationer,
- analysera relevant forskning och pågående och genomförda kompetensutvecklingsinsatser inom området, som underlag för en satsning som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet,
- i dialog med kollegor och berörda biblioteksverksamheter ta fram en plan med organisation och innehåll i ett treårigt läsfrämjandelyft och ta fram underlag för beslut som fattas av Kulturrådets generaldirektör,
- upphandla produktion av innehåll,
- ansvara för en delredovisning av projektet till regeringen senast 30 juni 2022.


Satsningen ska slutredovisas till regeringen senast den 1 mars 2024.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av att leda projekt och driva utvecklingsverksamhet och som har kunskaper om kompetensutveckling i offentlig verksamhet. Du har dokumenterade kunskaper om läsfrämjande och litteraturförmedling inom biblioteksverksamhet eller inom skola/förskola. Du har akademisk examen med samhällsvetenskaplig eller humanistisk inriktning alternativt annan relevant utbildning eller motsvarande kunskaper som Kulturrådet bedömer likvärdiga.

Arbetet ställer krav på snabbhet, analysförmåga och förståelse för organisation, samverkan och utvecklingsarbete och förutsätter att du

- har hög kunskap om projektledning och samverkan mellan organisationer,
- har vana att leda utvecklingsarbete på distans och förmåga att leda projektet digitalt,
- har kännedom om bibliotekssektorn,
- har kunskap om offentlig förvaltning och organisation,
- har kännedom om myndigheters uppdrag och om flernivåstyrning (kommun, region, stat) samt
- är skicklig i att uttrycka dig muntligt och skriftligt.


Meriter
Det är meriterande om du har

- kunskaper om nationella insatser och utredningar inom det läsfrämjande området i Sverige de senaste åren och om läsfrämjande verksamhet i Sverige och internationellt,
- erfarenhet av kartläggningar och annat utredningsarbete,
- erfarenhet av att bygga upp större insatser för kompetensutveckling inom offentlig sektor.


Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som

- är engagerad och lyhörd, har gott omdöme och har lätt för att samarbeta,
- har god förmåga att planera ditt arbete och håller deadlines,
- är noggrann, analytisk, strukturerad och kan hantera många uppgifter parallellt,
- är bekväm med att jobba nära dina kollegor och att jobba självständigt.


Anställningen
Anställningarna är tidsbegränsade till och med 30 juni 2023 med möjlighet till förlängning om Kulturrådet får ändrade förutsättningar att driva projektet. Tillträde till tjänsterna sker i augusti eller enligt överenskommelse.

Ytterligare upplysningar
Enhetschef Lotta Brilioth Biörnstad, tel. 08-519 264 86.

Fackliga företrädare
Johanna Övling och Jerk Sörensson (Saco) nås via Kulturrådets växel tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan bestående av ett personligt brev och CV, senast den 23 maj 2021. Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Enheten för litteratur och bibliotek
Uppdraget att utforma ett läsfrämjandelyft för folkbibliotek kommer att drivas inom enheten för litteratur och bibliotek. Enheten ansvarar för fördelning av statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter, bibliotek och läs- och litteraturfrämjande. Vi arbetar också med Kulturrådets uppdrag att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse, en del av detta uppdrag är att utveckla Bokstart.

På enheten finns Swedish Literature Exchange, som genom bidrag och andra insatser främjar spridningen av svensk litteratur i utlandet. Vi ansvarar också för stöd till nationella minoriteters litteratur och kultur och främjar arbetet med fristäder för hotade konstnärer. Vi är för närvarande 13 personer på enheten.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Kulturrådet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 12 maj 2021
  • Ansök senast: 17 maj 2021

Besöksadress

Borgvägen 1-5
None

Postadress

Box 27215
STOCKHOLM, 10253

Liknande jobb


HR-handläggare

HR-handläggare

21 maj 2021

21 maj 2021

Handläggare säkerhetsavdelningens kansli

Handläggare säkerhetsavdelningens kansli

21 maj 2021