Underhållschef

Arbetsbeskrivning

Karlshamn Kraft AB äger och driver Karlshamnsverket.Kraftverket är Nordens största reservkraftverk med en kapacitet på närmare 1000 MW i tre oljeeldade pann- och turbinenheter.Vi tillgodoser E.ON Sveriges och övriga delägares behov av i första hand topplast och reservkraft.Det innebär produktion av elektrisk kraft vid tillfälle då elförbrukningen är extremt hög eller då produktionen i vatten- och kärnkraftsverk av olika skäl inte räcker till.Vår produktion är av avgörande betydelse för en säker elförsörjning i onormala situationer.Vår vision är att vara världens renaste kraftverk i sitt slag.Vi utvecklar och tillämpar avancerad teknik för avskiljning av främst svavel- och kväveoxider ur rökgaserna och är miljöcertifierade enligt ISO 14001.E.ON Sverige ingår i E.ON-koncernen, som är världens största privatägda energiföretag med huvudmarknader i Tyskland, Storbritanien, USA och Norden med el och gas som kärnverksamheter.E.ON-koncernen omsätter 500 miljarder kronor, har 77 000 anställda och 35 miljoner kunder.E.ON Sverige omsätter 25 miljarder kronor, har 5000 anställda och drygt en miljon kunder.Uppfattningen omvärlden ska få om E.ON Sverige bygger på tre värderingar; Öppenhet, Nytänkande och Värdehöjande lösningar.Vidare ingår att kostnadsberäkna i ekonomiska mått samt avhjälpa underhåll i form av byggnadsunderhåll, avmattningsskador och ansvara för myndighetsinspektioner på kraftverket.I din roll som underhållschef ingår det att ha fokus både på ledarskap och underhållsverksamhet.Du kommer att vara direkt underställd VD och ha budgetansvar för verksamheten samt ha ett övergripande ansvar för utvecklingen av drygt 20 medarbetare.Du kommer även att ingå i ledningsgruppen för kraftverket.Vi ser att du är civilingenjör med maskinteknisk inriktning eller motsvarande.Du har god erfarenhet och tekniskt kunnande av maskinunderhåll, samt inom maskin- och svetsmaterial.Vi ser att du har 5-10 års erfarenhet av maskinunderhåll inom kraftverks-, process- eller tillverkningsindustrin.Meriterande är erfarenhet av högtrycksrör etc.Du bör ha 3-5 års erfarenhet som chef med personalansvar.Vi värdesätter att du har god social kompetens och ett optimistiskt synsätt.Vi tror att du är strukturerad, kvalitetsmedveten och har en god analytisk förmåga samt att du är resultatinriktad, målfokuserad och handlingskraftig.Du bör behärska engelska i tal och skrift.Tyska är en merit.Tjänsten är av sådan art att du bör ha möjlighet att vara bosatt i Karlshamn med omnejd.Vi tar endast emot din ansökan via www.proffice.se senast den 22/5.Är du intresserad av att veta mer om KKAB, titta gärna in på hemsidan www.karlshamnkraft.se

Sammanfattning

Liknande jobb


20 augusti 2010

Säkerhetsarkitekt

21 augusti 2010

Specialist Applikationssäkerhet

21 augusti 2010

23 augusti 2010