Underleverantör - Rusta och matcha (KROM)

Underleverantör - Rusta och matcha (KROM)

Arbetsbeskrivning

Är ni T.O.R Partners nya underleverantör inom tjänsten kundval Rusta och matcha (KROM)?

T.O.R Partner är ett företag i Sundsvall som arbetar på uppdrag av arbetsförmedlingen, mot olika omställningsfonder samt med rekrytering och personaluthyrning med uppdrag i hela Sverige. Vi har tidigare varit leverantör till Arbetsförmedlingen i tjänsten Stöd och Matchning. Genom vår samlade kompetens, gedigna engagemang, lösningsfokus och kvalitetsmedvetenhet hjälper vi individer och arbetsgivare att mötas och hitta lyckade matchningar samt samarbeten.

Vi på T.O.R Partner söker just nu underleverantörer inom kundval Rusta och Matcha (KROM). Rusta och matcha är en tjänst som bedrivs på uppdrag av Arbetsförmedlingen där målet är att hjälpa arbetssökande till jobb eller studier så snabbt som möjligt. Vi söker underleverantörer som har ett gediget intresse för att stötta och matcha arbetssökande i deras studie- och karriärsval och nå sina mål. Meriterande är att ni tidigare har arbetat med tjänsten Stöd och Matchning och/eller arbetat med omställning. Kravet är att ni har F-skattsedel och egen lokal/kontor.

I KROM-avtalet med oss kommer ni bland annat att få stöd och vägledning av våra erfarna områdesansvarig gällande det dagliga arbetet samt utbildning i våra utarbetade arbetsmetoder för att få de bästa förutsättningarna att lyckas i er roll som coach.

Vår ambition är att vi tillsammans med er som underleverantör blir ett starkt sammarbetsteam och tillsammans siktar mot att bli en ledande leverantör inom Rusta och matcha!

För att bli godkänd som handledare/coach gäller alternativ 1 eller alternativ 2.

Alternativ 1:

Utbildning: Minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare system) eller motsvarande poäng från Yrkeshögskola inom något av följande områden: Arbetsliv, organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledning, företagsekonomi, psykologi, beteendevetenskap, arbetsterapeututbildning, socionomutbildning, samhällsvetenskap, pedagogik. Utbildningens huvudinriktning ska vara någon av de uppräknade ämnesinriktningarna alternativt att huvuddelen av utbildningen har bestått av de uppräknade utbildningsområdena.

Arbetslivserfarenhet: Minst två (2) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Arbetslivserfarenheten ska ha erhållits under de senaste fem (5) åren räknat från den dag personen tillträdde anställningen som handledare i tjänsten. Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden under de senaste fem (5) åren motsvarar heltid under två (2) år.

Alternativ 2:

Utbildning: Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.

Arbetslivserfarenhet: Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter: Arbetsledning med personalansvar, rekrytering, omställningsarbete för arbetssökande, studie- och yrkesvägledning, handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration), arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor, arbete med social- och grupp-psykologi, karriärvägledning. Arbetslivserfarenheten ska ha erhållits under de senaste fem (5) åren räknat från den dag personen tillträdde anställningen som handledare i tjänsten. Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden under de senaste fem (5) åren motsvarar heltid under tre (3) år.

Om ni är intresserade och vill veta mer om T.O.R Partner och diskutera ett framtida samarbete, vänligen kontakta:

VD Emma Hallin

tel: 070 355 75 72

mail: emma@torpartner.se

Sammanfattning

  • Arbetsplats: T.O.R Partner
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast och rörlig lön
  • Publicerat: 13 maj 2022
  • Ansök senast: 13 juni 2022

Liknande jobb


Jobbcoach Göteborg

Jobbcoach Göteborg

23 juni 2022