Undersköterskor till akutmedicinskavd med rotation till covidenhet.

Undersköterskor till akutmedicinskavd med rotation till covidenhet.

Arbetsbeskrivning

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Vi är en medicinsk vårdavdelning som vårdar patienter med stroke-njur-lung-mag/tarm- och blodsjukdomar. Vi vårdar även patienter med misstänkt covid-19. Avdelningen har 32 vårdplatser, varav 8 är till för patienter med misstänkt covid-19. Den stora enheten är indelad i fyra omvårdnadsgrupper, två av dem är specialiserad mot patienter med strokesjukdom i akut fas, de andra två mot övriga diagnoser. Covidenheten har två omvårdnadsgrupper. Dag-, kvälls- och nattjänstgöring ingår i anställningen, rotation mot Covidenhet. Vi använder oss utav schemaläggning via Time-Care där har du har möjlighet att påverka dina arbetstider. Vi söker nu fyra visstidsvikarier för att täcka vårt ökade bemanningsbehov pga. covid-19 vården. Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Undersköterskeuppgifter på akutmedicinsk vårdavdelning och rotation till covidenhet. Du kommer utöver ren omvårdnad att ta mycket venösa blodprover, sätta urinavledande kateter, assistera läkare vid olika undersökningar, lägga om sår. På vår strokeenhet får du arbeta med både akut strokesjukvård samt akut rehabilitering.

KVALIFIKATIONER
Vårdgymnasium eller motsvarande. Erfarenhet av vård för våra patientgrupper är meriterande.

Att arbeta utifrån regionens värdeord är en självklarhet i mötet med patienter, närstående, dina arbetskamrater och chef. Du tycker att det är självklart att bidra till god patientsäkerhet och arbetsmiljö genom att arbeta utifrån våra rutiner och riktlinjer.


ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Sammanfattning

Liknande jobb


Undersköterskor - sommarvikariat Alingsås lasarett

Undersköterskor - sommarvikariat Alingsås lasarett

12 april 2021

9 april 2021

9 april 2021