Undersköterskor, vårdbiträden - biträden till sommaren 2023

Undersköterskor, vårdbiträden - biträden till sommaren 2023

Arbetsbeskrivning

Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.

I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.

ARBETSUPPGIFTER
Undersköterskor, vårdbiträden och biträden till sommaren 2023

Är du vår nya medarbetare?
Vi söker nu undersköterskor, vårdbiträden och biträden för sommarvikariat under 2023 till Kallebäck och Bergsjöhöjds boende som arbetar med stöd- och omvårdnadsinsatser för personer med omfattande missbruksproblematik. Målgruppen är män och kvinnor från 50 års ålder. Målet är att de boende ska minska de negativa konsekvenserna av sitt missbruk för ökad livskvalitet. Verksamheten utgår från ett salutogent synsätt där arbetet sker i nära samarbete med den enskilda individen.
Här arbetar vi med omsorg utifrån ett salutogent synsätt och arbetssätt där vi har fokus på den enskilda individen och tillsammans utformar mål och genomförandeplan för deras vistelse. Vi arbetar med kontaktmannaskap och motivations- och stödinsatser för att hjälpa den enskilde att ta ansvar för sin livssituation och boendemiljö. Alla boende erbjuds en kontaktpersonal som ansvarar för att planerna blir upprättade.
Du kommer att arbeta med ett motivations- och utvecklingsarbete där din uppgift är att stärka människors känsla av sammanhang och meningsfullhet. Vi arbetar för att skapa trygghet och tillhörighet, hemkänsla och trivsel, motverka isolering och stimulera till sociala aktiviteter utifrån den enskildes förutsättningar. På enheten finns tillgång till hälso- och sjukvårdpersonal.

Du har en positiv människosyn, stort engagemang, ansvarskänsla och sätter de äldres individuella behov i fokus. Du skall ha lätt för att skapa goda relationer till dem du möter, då arbetet består av många möten med både brukare och kollegor.

Du är bra på att ta egna initiativ och är van att strukturera ditt arbete, samtidigt som du har förmågan att anpassa dig utifrån olika situationer och är bekväm i att arbetsdagen inte alltid går att förutse.
Om du gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter samtidigt som du är öppen för att lära dig av andra tror vi att du kommer att trivas hos oss.
Då en stor del av dina arbetsuppgifter handlar om att kommunicera med olika parter, samt att arbeta med dokumentation, krävs goda kunskaper i det svenska språket.
För att du ska känna dig trygg och förberedd inför ditt sommarjobb hos oss kommer vi att ge dig en introduktion till arbetsplatsen, här får du bland annat gå bredvid en ordinarie personal.
I arbetet krävs läkemedelshantering och du kan komma att genomgå en läkemedelsutbildning för att få delegering.

KVALIFIKATIONER
Vi ser gärna att du har en pågående eller slutförd utbildning till undersköterska. Arbetslivserfarenhet inom psykiatri, missbruk, demensvård eller äldrevård är meriterande.
Det är viktigt att du har ett genuint intresse av att arbeta med målgruppen. Du är ansvarstagande, trygg och sätter de äldres individuella behov i fokus. En stor del av dina arbetsuppgifter handlar om kommunikation och samarbete med både brukare och kollegor vilket kräver goda kunskaper i svenska språket, godkända betyg i svenska A eller SAS grund ska kunna visas upp.ÖVRIGT
Har du dokumenterad erfarenhet eller betyg från avklarad utbildning, vänligen bifoga examensbevis. Är du under studier, vänligen bifoga studieintyg.

Sammanfattning

Liknande jobb


Undersköterska / Vårdbiträde Hemtjänsten gr 2 tillsvidare

Undersköterska / Vårdbiträde Hemtjänsten gr 2 tillsvidare

22 mars 2023

Undersköterska till hemvården i Södra Sandby

Undersköterska till hemvården i Södra Sandby

22 mars 2023